Your search returned 118 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Używanie narkotyków na świecie / Marc Kusinitz ; [tł. Jarosław Chojnacki]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1994. Other title: Drug use around the world.Availability: Copies available for hold on place: [M-109653] (1).
Depresje nastolatków a narkotyki / John Chiles ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : " Profi", 1994. Other title: Teenage depression and drugs.Availability: Copies available for loan: [M-047860] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Kto używa narkotyków? / Peter Gwynne ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : " Profi", 1994. Other title: Who uses drugs.Availability: Copies available for loan: [M-005571] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088853] (1).
Lists:
Problemy psychologii życia / Zbigniew Zaborowski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-088759] (1).
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z komentarzem / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 1992.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1992. Availability: Copies available for loan: [M-007770] (2).
Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem : aktualne / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 1992.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-068713] (1).
Kodeks wykroczeń z komentarzem / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 1992 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1992. Availability: Copies available for loan: [M-064505] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068703] (1).
Powszechne profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży do 15 roku życia : poradnik dla lekarzy / pod red. Barbary Woynarowskiej i Anny Oblacińskiej ; [aut. Monika Jaroszyńska-Szymczuk et al.] ; Instytut Matki i Dziecka. Zakład Pediatrii Społecznej i Medycyny Szkolnej. Publisher: Warszawa : P. W. "Egross" Oficyna Wydawnicza, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-017027] (1).
Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. Publisher: Kraków : Impuls, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045694] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski ; Fundacja Bene Vobis. Publisher: Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-014471] (1).
Nadzór regionalej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym : monografia / Jarosław Storczyński. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.].Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / pod red. nauk. Beaty Skafiriak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095654] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacjach non-profit i administracji publicznej / redaktorzy naukowi: Andrzej Chodyński, Marian Huczek. Edition: Wydanie I.Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002922] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Lists:
Choroby pasożytnicze : epidemiologia, diagnostyka, objawy / Alicja Buczek. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Lublin : Koliber - Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.9] (1).
Lists:
Emocje i myśli / Bruce Friedland ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : "Profi", 1995. Other title: Emotions & thoughts.Availability: Copies available for loan: [M-078457] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088743] (1).
Osobowość nałogowa / W. Miles Cox ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : "Profi", 1995. Other title: Addictive personality.Availability: Copies available for loan: [M-078458] (4).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100799] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych / Tadeusz Sakowicz ; Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108778] (1).
Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Leki przyszłości / William A. Check ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : "Profi", 1995. Other title: Drugs of the future.Availability: Copies available for loan: [M-078460] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087444] (1).
Lists:
Narkotyki i seks / Joann Ellison Rodgers ; [tł. Małgorzata Studzińska]. Publisher: Warszawa : Profi, 1995. Other title: Drugs & sexual behavior.Availability: Copies available for loan: [M-078456] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087442] (1).
Historie przypadków / Peter Gwynne ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : Profi, 1994. Other title: Case histories.Availability: Copies available for hold on place: [M-087436] (1).
AIDS / William A. Check ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : "Profi", 1995. Other title: AIDS.Availability: Copies available for loan: [M-078459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.9] (1).
Lists:
Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. Publisher: Kraków : "Impuls", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych : studium socjopedagogiczne / Tadeusz Sakowicz ; Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-107827] (1).
Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T 2.2 / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).

Powered by Koha