Your search returned 494 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Schematy i wykresy do wykładów z podstaw nauk politycznych / pod red. Józefa Wołocha. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-011804] (1).
Szkoła prawa : rozważania o państwie / Czesław Znamierowski. Edition: [Wyd. 2].Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999. Other title: Rozważania i państwie.Availability: Copies available for hold on place: [M-039438] (1).
Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J / [kom. red.: Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk.: Andrzej Kojder et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Encyklopedia socjologii. T. 2, K-N / [kom. red.: Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk.: Henryk Domański et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Encyklopedia socjologii. T. 3, O-R / [kom. red.: Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk.: Henryk Domański et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Encyklopedia socjologii. T. 4, S-Ż / kom. red.: Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk.: Kazimierz W. Frieske et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003624] (13).
  Checked out (4).
  On hold (1).
Niemcy polscy 1944-1989 / Piotr Madajczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047401] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
80-lecie odzyskania niepodległości : sesja naukowa / [red. nauk. Feliks Prusak]. Publisher: Warszawa : WSHiP, 1999. Other title: Osiemdziesięciolecie odzyskania niepodległości.Availability: Copies available for loan: [M-012113] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045302] (2).
Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. [T. 5], Prawo gospodarcze : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marek Safjan ; przy współpr. Iwony Hykawy ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Other title: Prawo gospodarcze.Availability: Copies available for loan: [M-080342] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109872] (1).
Samorząd terytorialny : zadania, gospodarka, rozwój / pod red. Anny Harańczyk ; [przekł. streszcz. na jęz. ang.: Wojciech Pokrzyk]. Publisher: Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Publiczna emisja akcji w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw - doświadczenia międzynarodowe / Konrad Kosierkiewicz ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie]. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Naruszenie dóbr osobistych przez media : analiza praktyki sądowej / Jacek Sadomski ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa : IWS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zagubiona rzeczywistość : o społecznym konstruowaniu niewiedzy / Radosław Sojak, Daniel Wicenty. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005698] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101495] (1).
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005839] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Hermeneutyka prawnicza : rozumienie i interpretacja tekstu prawnego / Henryk Leszczyna. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089498] (1).
Encyklopedia socjologii : suplement / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Hieronim Kubiak et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Długi cień wielkiego muru : jak Polacy odkrywali Chiny / Edward Kajdański. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-076002] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100361] (1).
Badania Operacyjne i Decyzje / [Tadeusz Galanc, red. nacz.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1992-2009. Other title: Operation Research and Decision.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1188] (4).
O nowy humanizm w edukacji : materiały nadesłane na ogólnopolską konferencję naukową (Puławy, 18-20 września 2000 r.) / pod red. Janusza Gajdy ; [aut. Czesław Banach et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030756] (1).
Twórczy rozwój nauczyciela : praca zespołowa / pod red. Stanisława Juszczyka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-034523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Działanie polityczne : próba socjologii interpretatywnej / Grażyna Woroniecka. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097784] (1).
Gramatyka cywilizacji / Fernand Braudel ; przeł. Hanna Igalson-Tygielska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-052572] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095452] (1).
Samobójstwo : studium z socjologii / Émile Durkheim ; przekł. Krzysztof Wakar ; przedm. Antoni Sułek ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Oblicza polskiej biedy - stan i perspektywy / red. naukowa Małgorzata Duda ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101499] (1).
Dziesięć wykładów o ekonomii prawa / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Wojciech Załuski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-110700] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Elementy prawa gospodarczego / Ewa Nowacka ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-041001] (1).
Rewolucja kapitalistyczna : pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności / Peter L. Berger ; przeł. Zygmunt Simbierowicz. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-041443] (1).
Przesłuchiwanie i wywiad : psychologia kryminalistyczna / Wojciech Pasko-Porys. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).

Powered by Koha