Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wyzwania migracyjne w państwach wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej / Marta Jaroszewicz, Leszek Szerepka. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092752] (4).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Komentarze OSW / Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2008-[2016]. Other title: Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-128] (10).
"Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy" : rosyjska elita władzy wobec sukcesji i kryzysu gospodarczego = "The power gained, we will never surrender" : Russian ruling elite versus the succession and economic crisis / Jadwiga Rogoża ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Power gained, we will never surrender" : Russian ruling elite versus the succession and economic crisis.Availability: Copies available for loan: [M-080349] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Rewolucja, której nie było : bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy = The revolution that never was : five years of 'orange' Ukraine / Adam Eberhardt. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Revolution that never was : five years of 'orange' Ukraine.Availability: Copies available for loan: [M-080351] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Dokąd sięgają granice Zachodu? : rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010 = How far do the borders of the West extend? : Russian/Polish strategic conflicts in the period 1990-2010 / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: How far do the borders of the West extend? : Russian/Polish strategic conflicts in the period 1990-2010.Availability: Copies available for loan: [M-101005] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Nord Stream na liberalizującym się rynku gazu UE = Nord Stream on the liberalising EU gas market / Agata Łoskot-Strachota, Łukasz Antas. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2010. Other title: Nord Stream on the liberalising EU gas market.Availability: Copies available for loan: [M-097059] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Dżihad i Nowa Wielka Gra : paradoksy zagrożenia wojującym islamem w Azji Centralnej = Jihad vs. The New Great Game : paradoxes of militant Islamic threats in Central Asia / Krzysztof Strachota, Maciej Falkowski ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: Jihad vs. The New Great Game : paradoxes of militant Islamic threats in Central Asia.Availability: Copies available for loan: [M-083541] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
"Niewidzialna ręka... Kremla" : kapitalizm państwowy po rosyjsku = The invisible hand... of the Kremlin : capitalism "à la russe" / Iwona Wiśniewska ; [tł. OSW/CES, współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Other title: Invisible hand...of the Kremlin.Availability: Copies available for loan: [M-086190] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Czeczenia między kaukaskim dżihadem a "ukrytym" separatyzmem = Chechnya: between a Caucasian jihad and "hidden" separatism / Maciej Falkowski ; [tł. OSW ; współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Other title: Chechenya: between a Caucasian jihad and "hidden" separatism.Availability: Copies available for loan: [M-063423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Republika Berlińska : ewolucja niemieckiej polityki pamięci a niemiecki patriotyzm = The Berlin Republic : evolution of Germany's politics of memory and German patriotism / Krzysztof Marcin Zalewski ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2009. Other title: Berlin Republic : evolution of Germany's politics of memory and German patriotism.Availability: Copies available for loan: [M-101003] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna. Cz. 1 / Adam Balcer, Rafał Sadowski, Wojciech Paczyński ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092787] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna. Cz. 2 / Adam Balcer i [et al.] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086414] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Kruchy "reset" : bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich = The fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations / Marcin Kaczmarski ; [tł. Ilona Duchnowicz ; współpr. Jim Todd.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations.Availability: Copies available for loan: [M-083339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Nie chodzi (tylko) o Erikę Steinbach : trzy mity niemieckiego dyskursu o wysiedleniach = It's not (only) about Erika Steinbach : three myths in the German discourse on the resettlements / Anna Kwiatkowska-Drożdż ; [tł. Magdalena Klimowicz]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: It's not (only) about Erika Steinbach : three myths in the German discourse on the resettlementts.Availability: Copies available for loan: [M-097053] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083819] (1).
Niemiecka transformacja energetyczna : trudne początki / pod red. Anny Kwiatkowskiej-Drożdż ; aut. Anna Kwiatkowska-Drożdz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085617] (1).
W regionie siła? : stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego / pod red. Justyny Gotkowskiej i Olafa Osicy ; aut.: Tomasz Dąborowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085618] (1).
Closing the gap? : military co-operation from the Baltic Sea to the Black Sea / ed. by Justyna Gotkowska and Olaf Osica ; auth. Tomasz Dąborowski [et al.] ; co-operation Joanna Hyndle-Hussein. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Turcja i węzeł kurdyjski : przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie / Krzysztof Strachota. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Niedźwiedź patrzy na smoka : rosyjska debata na temat Chin / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Od stabilizacji do stagnacji : próby reform Wiktora Janukowycza / Sławomir Matuszak, Arkadiusz Sarna. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Próby reform Wiktora Janukowycza.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kirgizja, Turkmenia, Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan / [red. Jacek Cichocki, Anna Łabuszewska] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2001. Other title: Raport OSW : Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Kirgizja, Turkmenia, Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan.Availability: Copies available for loan: [M-092791] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086415] (1).
Nowi członkowie nowego NATO = The new members of the new NATO / [Andrzej Wilk ; tł. Justyna Kubica, Christian Swindells]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2002. Other title: New members of the new NATO.Availability: Copies available for loan: [M-092792] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086412] (1).
Europa Środkowa w przededniu rozszerzenia UE = Central Europe on the eve of EU accession / [Wojciech Paczyński]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2002. Other title: Central Europe on the eve of EU accession.Availability: Copies available for loan: [M-092793] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086413] (1).
Szwedzki szpagat : polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego / Justyna Gotkowska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego.Availability: Copies available for hold on place: [M-086347] (1).
Germany's energy transformation : difficult beginnings / ed. by Anna Kwiatkowska-Drożdż ; aut.: Anna Kwiatkowska-Drożdż [et al.] ; co-operation Kamil Frymark. Publisher: Warsaw : Centre for Eastern Studies, 2013. Other title: Niemiecka transformacja energetyczna : trudne początki.Availability: Copies available for hold on place: [M-086348] (1).
Paradoksy mołdawskiego sportu : przyczynek do analizy konfliktu naddniestrzańskiego / Adam Eberhardt ; [tł. Ilona Duchnowicz] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Paradoxes of Moldovan sports : an insight into the nature of the Transnistrian conflict.Availability: Copies available for loan: [M-098075] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086608] (1).
Wsparcie drogą do podporządkowania : Rosja wobec Białorusi / Agata Wierzbowska-Miazga. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-086766] (1).
Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej : dylematy polityki historycznej Ukrainy / Tadeusz A. Olszański. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Miejsce Ukraińskiej Powstańczej Armii w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Partnerstwo w czasach kryzysu : wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej / Rafał Sadowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106517] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
The gas target model for the Visegrad 4 region : conceptual analysis / Sergio Ascari. Publisher: Warsaw : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-089757] (1).

Powered by Koha