Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wokół Konwencji Europejskiej / Marek A. Nowicki. Publisher: Warszawa : [s.n.], 1992 (Chotomów : Verba). Availability: Copies available for hold on place: [M-034932] (1).
Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : angielsko-francusko-polski, z objaśnieniami, z indeksem haseł francuskich i polskich / Marek Antoni Nowicki. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-034929] (1).
Europejska Konwencja Praw Człowieka : schemat procedury, stawki związane z pomocą prawną, wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. Edition: Stan prawny na 1 października 1999 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-077547] (2).
Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : angielsko-francusko-polski, z objaśnieniami, z indeksem haseł francuskich i polskich / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047158] (2).
  Copies available for hold on place: [M-093780] (1).
Europejska Konwencja Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 marca 2004 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047166] (3).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2005 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055333] (1).
  Copies available for hold on place: [M-082970] (1).
Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 lipca 2006 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-077544] (2).
Prawo Rady Europy : w stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej / Florence Benoît-Rohmer, Heinrich Klebes ; przekł. Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 1 polskie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2006. Other title: Council of Europe law.Availability: Copies available for loan: [M-005984] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109810] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 2), 2001 / Marek Antoni Nowicki ; [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : Biuro Informacji Rady Europy, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107358] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 1), 2001 / Marek Antoni Nowicki ; [Ośrodek Informacji Rady Europy. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego]. Publisher: Warszawa : OIRE, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107357] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 1), 2002 / Marek Antoni Nowicki ; [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : BIRE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107359] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 2), 2002 / Marek Antoni Nowicki ; [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : BIRE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107360] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : orzecznictwo. (Cz. 1), 2003 / Marek Antoni Nowicki ; [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : BIRE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107361] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2006 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kulwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082969] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075614] (1).
Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 1999-2004 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: [Warszawa] : Biuro Informacji Rady Europy ; Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075605] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112541] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2007 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-082968] (1).
Europejska Konwencja Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048530] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Raport o sytuacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / oprac. Grzegorz Janusz ; [przekł. wyboru przepisów z ang. i fr. dokonał Marek Antoni Nowicki]. Publisher: Warszawa : "Exit", 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 4 uaktualnione, stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-052858] (1).
  Copies available for hold on place: [M-063967] (1).
Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : angielsko-francusko-polski / Marek Antoni Nowicki. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejska Konwencja Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-077398] (1).
Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 5 [zm. i uaktual.], stan prawny na 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094744] (2).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094913] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067453] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2010 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094741] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086131] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-112529] (1).
Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2012 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-112530] (1).
Europejska Konwencja Praw Człowieka / wybór orzecznictwa Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-097489] (1).
Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 7, stan prawny na 1 lutego 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo cudzoziemców do skutecznej ochrony prawnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Right of aliens to effective legal protection under the European Convention on Human Rights.

Powered by Koha