Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Analiza poziomu komfortu w opiece pielęgniarskiej na przykładzie pacjentów leczonych z powodu oparzeń = The level of comfort in nursing care on the example of patients treated for burns / Barbara J. Ślusarska, Alina Deluga, Paulina Kołodyńska, Danuta Zarzycka, Katarzyna Szczekala, Katarzyna Kocka, Grzegorz J. Nowicki. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Level of comfort in nursing care on the example of patients treated for burns.
Postępowanie w przypadku powikłań poprzetoczeniowych leczenia krwią : udział pielęgniarki = Procedure in case of complications following blood transfusion : the role of a nurse / Grzegorz J. Nowicki, Dorota Gadzała, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Procedure in case of complications following blood transfusion : the role of a nurse.
Pozaprzełykowe objawy choroby refluksowej przełyku = Extraoesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease / Sylwia Milaniuk, Małgorzata Sawa, Andrzej Prystupa, Grzegorz Józef Nowicki, Grzegorz Dzida. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Extraoesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease.
Udział pielęgniarki w leczeniu krwią : zasady przetaczania krwi i jej preparatów = The role of a nurse in blood transfusion / Grzegorz J. Nowicki, Dorota Gadzała, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Role of a nurse in blood transfusion.
Women’s health behaviors and selected determinants in breast cancer prevention = Zachowania zdrowotne kobiet i wybrane ich determinanty w profilaktyce raka piersi / Barbara Ślusarska, Ewa Łochowska, Honorata Piasecka, Katarzyna Szczekala, Grzegorz Józef Nowicki. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Zachowania zdrowotne kobiet i wybrane ich determinanty w profilaktyce raka piersi.
Orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczych na potrzeby postępowania sądowego = Decisions on the type and range of care services for the purpose of court proceedings / Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska, Alina Deluga, Alina Trojanowska, Elżbieta Bartoń. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Decisions on the type and range of care services for the purpose of court proceedings.
Zaburzenia snu jako powszechny problem społeczny : wybrane uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne = Sleep disorders as a common social problem : selected determinants and health consequences / Anna Sykut, Barbara Ślusarska, Bernadeta Jędrzejkiewicz, Grzegorz Nowicki. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Sleep disorders as a common social problem : selected determinants and health consequences.
Determinants of health behaviors in individuals of medical and non-medical professions = Determinanty zachowań zdrowotnych osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne / Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Wiśniewska, Bernadetta Jędrzejkiewicz, Kamil Pielaszkiewicz, Aleksandra Sekut. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Determinanty zachowań zdrowotnych osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne.
Selected socio-demographic and work-related determinants of the social competence of professionally active nurses = Wybrane społeczno-demograficzne i zawodowe uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek aktywnych zawodowo / Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Marlena Ogórek, Danuta Zarzycka, Barbara Niedorys, Ewelina Dziedzic. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Wybrane społeczno-demograficzne i zawodowe uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek aktywnych zawodowo.

Powered by Koha