Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-081379] (1).
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej / wyd. staraniem Erazma Majewskiego. Publisher: Warszawa : Skład Główny w Księgarni E.Wendego i S-ki, 1899-. Other title: Światowit. | Światowit. | Archeologia Śródziemnomorska i Pozaeuropejska | Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna, Archeologia Polski | Światowit. | Mediterranean and Non-European Archeology | Archeologia Powszechna.Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1033] (6).
Jednak New Age / Anna E. Kubiak. Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095517] (1).
New Age w Polsce : lokalny wymiar globalnego zjawiska / Dorota Hall. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-101238] (1).
Żyję i działam bezpiecznie : podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum / Jarosław Słoma, Grzegorz Zając. Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-087024] (1).
Nowa era innowacji / C. K. Prahalad, M. S. Krishnan ; przekład Adam Szeworski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097529] (1).
New Age / Bartłomiej Dobroczyński. Publisher: Kraków : Znak, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-088834] (1).
Mapy duchowe współczesności : co nam zostało z Nowej Ery? / Anna Sobolewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077232] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108722] (1).
Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Akademia Pedagogiczna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091636] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107925] (1).
Lists:
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081380] (1).
Podstawy przedsiębiorczości : scenariusze zajęć edukacyjnych : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / [aut. Aneta Bachta et al.]. Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-081372] (1).
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081381] (1).
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Publisher: Warszawa : Nowa Era, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-081382] (1).
Program nauczania dla pierwszego etapu edukacyjnego : (klasy I-III) : zintegrowana edukacja wczesnoszkolna / [zespół red.: Marek Sadowski et al.]. Publisher: Warszawa : Nowa Era, cop. 1999. Other title: Program nauczania dla I etapu edukacyjnego.Availability: Copies available for hold on place: [M-085249] (1).
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Edition: Wyd. 10.Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089316] (1).
Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Publisher: Warszawa : Nowa Era, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-091008] (1).
Rola przedsiębiorczości w edukacji / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała. Publisher: Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Nowa era czy kolejny etap w historii Sądu Najwyższego USA? / Rett R. Ludwikowski. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: New era or another stage in the history of the US Supreme Court?.
Dłonie, stopy, ciało : AU.62. : kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Cz. 2 / Barbara Drygas, Marzenna Mrozowska, Mirosław Pióro, Regina Szpindor. Edition: Wydanie drugie.Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2017. Other title: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca.Availability: Copies available for reference: [CZ 646.7] (1).
Twarz, szyja, dekolt : AU.61. : kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca / Barbara Drygas, Marzenna Mrozowska, Regina Szpindor. Edition: Wydanie trzecie.Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2018. Other title: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca.Availability: Copies available for reference: [CZ 646.7] (1).
  Checked out (1).
Geografia dla maturzysty. Cz. 2, Geografia społeczno-ekonomiczna świata : podręcznik : zakres rozszerzony / autorzy Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat. Publisher: Warszawa : Nowa Era, 2018. Other title: Geografia społeczno-ekonomiczna świata.Availability: Copies available for loan: [M-116167] (3).
  Copies available for reference: [CZ 91] (1).
Filozoficzne i etyczno-ekologiczne aspekty działalności gospodarczej w ujęciu New Age / Agnieszka Becla. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Philosophical and ethical aspects of economic activity in the view of New Age.
Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. Publisher: Warszawa : Nowa Era, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-117498] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
  Checked out (1).
Rozwój przedsiębiorczości w małych miastach województwa świętokrzyskiego w latach 2000-2008 / Iwona Kopacz. Source: Przedsiębiorczość - Edukacja Kraków : Wydawnictwo "MiWa", 2005-Source: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010Other title: Development of Entrepreneurship in Small Cities of Świętokrzyskie Voivodeship in 2000-2008.Online Access: Click here to access online
Rozwój przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej Kielc w warunkach transformacji gospodarczej / Iwona Kopacz. Source: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009Source: Przedsiębiorczość - Edukacja Kraków : Wydawnictwo "MiWa", 2005-Other title: Entrepreneurship Development in Suburban Area of Kielce in the Conditions of Economic Transformation.
Wspieranie małych i średniczh przedsiębiorstw przez władze gminne w woj. świętokrzyskim : wyniki badań ankietowych / Dawid Kamiński. Source: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009Source: Przedsiębiorczość - Edukacja Kraków : Wydawnictwo "MiWa", 2005-Other title: Ways of Supporting Development of Small and Medium Enterprises in Świętokrzyskie Province : results of research questionnaires.
Strategiczne kierunki kształtowania Kielc jako potencjalnej metropolii / Patrycja Majcher. Source: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011Other title: Strategic directions in molding Kielce as a potential metropolis.

Powered by Koha