Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo administracyjne : część ustrojowa / pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego ; [aut.:] Marian Kallas [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 20 lipca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna / Zbigniew Cieślak, Irena Lipowicz, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076130] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo administracyjne : część procesowa / Janusz Drachal, Eugeniusz Mzyk, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna / Zbigniew Cieślak, Irena Lipowicz, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski [ et. al.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-040562] (1).
Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski [et. al.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 15 lipca 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102805] (2).
Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Tomasz Asman [et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane i uzup.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut.: Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Edition: Wyd. 4, [stan prawny na dzień 1.3.2008 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053868] (1).
Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut.: Tomasz Asman [et al.]. Edition: 3. wyd. zaktualizowane i uzup., [stan prawny na dzień 1.1.2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090990] (1).
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut.: Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Edition: Wyd. 5, [stan prawny na dzień 12.1.2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088163] (1).
Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego : uwarunkowania, bariery, perspektywy / Tomasz Asman et al. ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Instytucje prawa administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Zofia Duniewska [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 listopada 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo procesowe administracyjne / aut. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / aut. Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064239] (2).
Podmioty administrujące / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Maksymilian Cherka [et al.]. Edition: [Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-085900] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie inwestycyjno-budowlanym : poradnik inwestora / Katarzyna Małysa, Zygmunt Niewiadomski. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079604] (1).
Stosunek służbowy / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-094199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski ; aut. Joanna Dominowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080593] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wykładnia w prawie administracyjnym / Leszek Leszczyński, Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 31 stycznia 2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-110680] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne materialne / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Zofia Duniewska [et al.]. Edition: [Stan prawny na 1 grudnia 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [M-110672] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski [et al.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093443] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne formy działania administracji / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Adam Błaś [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (2).
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Stanisław Biernat [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 3.7.2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-113116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Tomasz Asman [et al.]. Edition: 5. wyd. zaktualizowane i uzup., [stan prawny na dzień 1.2.2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Edition: 7. wyd., [stan prawny na luty 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Publiczne prawo gospodarcze / aut. Jan Grabowski [et al.] ; red. Roman Hauser, Zgmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzieñ 1 sierpnia 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-090066] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Publiczne prawo gospodarcze / aut. Jan Grabowski [et al.] ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1.8. 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-090067] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Europeizacja prawa administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Sądowa kontrola administracji / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk [et al.]. Edition: [Stan prawny na 1 września 2014 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014. Other title: Sądowa kontrola administracji publicznej.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha