Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Między dwoma światami- Bronisław Malinowski : materiały z międzynarodowej sesji naukowej upamiętniającej stulecie urodzin Bronisława Malinowskiego, Kraków 25-27 wrzesień 1984 / pod red. Grażyny Kubicy i Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Other title: Inter duos mundos : Bronislaus Malinowski.Availability: Copies available for hold on place: [M-070304] (1).
Szkice z historii socjologii włoskiej / pod red. Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. Other title: Studia ad historiam sociologiae ab Italis exultae pertinentia.Availability: Copies available for hold on place: [M-070306] (1).
Wolność i cywilizacja oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki / Bronisław Malinowski ; przeł. Janusz Mucha i Józef Obrębski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-034732] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Ekonomia meksykańskiego systemu targowego i inne prace / Bronisław Malinowski i Julio de la Fuente ; przeł. Janusz Barański i Bartosz Hlebowicz ; red. nauk. oraz przeglądu tł. dokonał Janusz Mucha. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034729] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101404] (1).
Socjologia jako krytyka społeczna : orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej / Janusz Mucha. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-035638] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035637] (1).
Konflikt i społeczeństwo : z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich / Janusz Mucha. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-037248] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036954] (1).
Cooley / Janusz Mucha. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1992. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-063678] (2).
  Copies available for hold on place: [M-073342] (1).
"Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [Zielona Góra, 2007] / pod red. Janusza Muchy i Bożeny Pactwa ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085839] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi : wybrane zagadnienia / pod red. Grzegorza Babińskiego, Janusza Muchy i Andrzeja Sadowskiego. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-054189] (1).
Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej / Janusz Mucha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054570] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108616] (1).
Oblicza etniczności : studia teoretyczne i empiryczne / Janusz Mucha. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-054580] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Funkcje konfliktu społecznego / Lewis A. Coser ; przeł. Stanisław Burdziej ; [red. nauk. t. Janusz Mucha]. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066736] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108041] (1).
Wyobraźnia socjologiczna / C. Wright Mills ; przeł. Marta Bucholc ; red. nauk. i przedm. do wyd. pol. Janusz Mucha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-063766] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Nie tylko internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065452] (3).
  Copies available for hold on place: [M-107920] (1).
Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja / pod red. Janusza Muchy, Włodzimierza Wincławskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-094333] (1).
Odkrycia naukowe i nowe technologie a zmiany cywilizacyjne w świecie w wypowiedziach polskich reprezentantów nauk ścisłych i technicznych / Janusz Mucha. Source: Zrozumieć współczesność Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2009Other title: W kręgu spraw polskich.
Dominant culture as a foreign culture : dominant groups in the eyes of minorities / ed. by Janusz Mucha. Publisher: New York : East European Monographs : distr. by Columbia University Press, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Mniejszości kulturowe w Polsce i ich wizje kultury dominującej : stan badań nad wybranymi mniejszościami i nowy projekt badawczy / Janusz Mucha. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Source: Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi : wybrane zagadnienia Białystok : Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

Powered by Koha