Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kształtowanie prawa międzynarodowego zasobów wodnych / Jerzy Menkes. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-087287] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039392] (1).
Organizacje międzynarodowe : wprowadzenie do systemu / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047236] (4).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Suwerenność u progu nowego wieku / Jerzy Menkes. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086267] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067527] (1).
Ewolucja metod załatwiania sporów w prawie międzynarodowym zasobów wodnych / Jerzy Menkes. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-093123] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109772] (1).
Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
International legal status of the natural environment : a challenge for environment protection in Poland / Jerzy Menkes. Publisher: Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-052416] (1).
Evolution of international law : consequences for Poland / Jerzy Menkes. Publisher: Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-052415] (1).
Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski. Edition: Wyd. 2. Stan prawny na 1 czerwca 2010.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-111553] (1).
Analiza prawnicza umowy NATO-Rosja / Jerzy Menkes. Publisher: [Warszawa] : Departament Studiów i Planowania - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086260] (2).
  Copies available for hold on place: [M-083407] (1).
UZE a Europa Środkowa i Wschodnia : dokumenty. Z. 1 / wstęp Stanisław Parzymies ; wybór i opracowanie dokumentów Jerzy Menkes, Stanisław Parzymies, Alina Prystrom. Publisher: [Warszawa] : Departament Badań Strategicznych - PISM, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1994. Other title: Unia Zachodnioeuropejska a Europa Środkowa i Wschodnia.Availability: Copies available for loan: [M-086251] (1).
  Copies available for hold on place: [M-053802] (1).
UZE a Europa Środkowa i Wschodnia : dokumenty. Z. 2 / wstęp - Stanisław Parzymies ; wybór i oprac. dok. - Jerzy Menkes, Stanisław Parzymies, Alina Prystrom. Publisher: [Warszawa] : Departament Badań Strategicznych - PISM, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-093122] (1).
  Copies available for hold on place: [M-053801] (1).
Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094632] (1).
Decyzje Konferencji Międzyrządowej w sprawie uwspólnotowienia III filaru : konsekwencje dla Polski / Jerzy Menkes. Publisher: [Warszawa] : Departament Studiów i Planowania - PISM, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-093137] (1).
Kategorie uczestnictwa w UZE a aspiracje Polski do członkostwa / Alina Prystrom, Jerzy Menkes, Stanisław Parzymies. Publisher: [Warszawa] : Departament Badań Strategicznych - PISM, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-093130] (1).
Ewolucja charakteru prawnego Układu Europejskiego / Jerzy Menkes. Publisher: [Warszawa] : Departament Studiów i Planowania - PISM, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-093284] (1).
Partnerstwo dla Pokoju / Alina Prystrom, Jerzy Menkes. Publisher: [Warszawa] : Departament Badań Strategicznych - PISM, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-093290] (1).
Immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowej - immunitet jurysdykcyjny państwa : zwrot wektorów / Jerzy Menkes. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Jurisdictional immunity of an international organization - the jurisdictional immunity of a state : turn of vectors.
Wartości u źródeł materialnych prawa międzynarodowego : studium wokół przypadku / Anna Kociołek-Pęksa, Jerzy Menkes. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Values at sources of the international law : study around the case.
Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych / Anna Kociołek-Pęksa, Jerzy Menkes. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: On the legal aspects of legitimacy and legality from the national (state law system), international (internatinal law system) and EU (European law system) perspective.
Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-111558] (2).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Prawo międzynarodowe : teoria i praktyka / redaktor Izabela Kraśnicka ; autorzy Lidia Brodowski, Vita Czepek, Łukasz Dawid Dąbrowski, Boubacar Sidi Diallo, Anna Drabarz, Ksawery Garapich, Anna Gerecka-Żołyńska, Stefan Marek Grochalski, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Milena Ingeleviè-Citak, Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Sylwia Karowicz-Bienias, Agata Kleczkowska, Bartłomiej Krzan, Sabina Kubas, Brygida Kuźniak, Yana Maksimowicz, Magdalena Makieła, Hanna Markiewicz, Magdalena Matusiak-Frącczak, Jerzy Menkes, Maciej Oksztulski, Maciej Perkowski, Marta Pietras-Eichberger, Maciej Piotrowski, Przemysław Polański, Magdalena Półtorak, Rafał Rybicki, Ben Sassi, Rafał Soroczyński, Tomasz Srogosz, Michał Stępień, Rita Tamašunienė, Arkadiusz Waszkiewicz, Paulina Wilczyńska, Bartosz Ziemblicki, Mateusz Ziemblicki, Wojciech Zoń. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Czy reżim prawa traktatów przetrwa rok 2016? : Analiza funkcjonalna a dogmatyczna / Jerzy Menkes. Source: Prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

Powered by Koha