Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji : wybór ekspertyz : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Markowskiego, Edwarda Stawasza i Ryszarda Zembaczyńskiego. Publisher: Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce : Przedświt, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087463] (1).
Zarządzanie rozwojem miast / Tadeusz Markowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-002945] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086929] (1).
Marketing terytorialny / pod red. Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000497] (1).
Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna / pod red. Tadeusza Kudłacza i Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional and technological foresight first experiences of polish regions.Availability: Copies available for loan: [M-066191] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi = (Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz) / pod red. Tadeusza Markowskiego, Sylwii Kaczmarek, Joanny Olenderek ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz.Availability: Copies available for loan: [M-066189] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112796] (1).
Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast = Role of universities in socio-economic and spatial development of towns / pod red. Tadeusza Markowskiego i Dominika Drzazgi. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2008. Other title: Role of universities in socio-economic and spatial development of towns.Availability: Copies available for hold on place: [M-112805] (1).
Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi = (Sustainable livelihood in changing earth system) / pod red. Małgorzaty Gutry-Koryckiej i Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009. Other title: Sustainable livelihood in changing earth system.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / pod red. Tadeusza Markowskiego i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-083314] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100904] (1).
Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju : (zbiór ekspertyz ) / pod red. Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-083310] (1).
Multipolar patterns of urban development - Polish perspective / pod red. Tadeusza Markowskiego i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-083313] (1).
Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) / [pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Partnership and responsibility in the city life.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi = Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas / pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, cop. 2014. Other title: Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Powrót do centrum miasta : wyzwanie dla krajowej polityki miejskiej = Return to the center of the city : the challenge for national urban policy / pod red. Tadeusza Markowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Return to the center of the city : the challenge for national urban policy.Availability: Copies available for hold on place: [M-112787] (1).
Polityka krajobrazowa a ustawa krajobrazowa 2015 : próba oceny wybranych rozwiązań = Landscape policy versus landscape act 2015 : evaluation of chosen problems / pod redakcją Tadeusza Markowskiego i Macieja Nowaka. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Landscape policy versus landscape act 2015 : evaluation of chosen problems.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych / Tadeusz Markowski, Dorota Sikora-Fernandez. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Public dimension of housing resources.
Aspekty kulturowe w zintegrowanym podejściu do rozwoju miast - doświadczenia Łodzi / Tadeusz Markowski. Source: Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa Kraków : MCK, 1997
Integrated approaches to economic, cultural and urban development : a message from Łodź / Tadeusz Markowski. Source: Managing historic cities Kraków : City Prof, 1993

Powered by Koha