Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim / Ryszard Markiewicz. Publisher: Kraków : UJ, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-012405] (1).
Prawo autorskie a postęp techniczny / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. Publisher: Kraków : Universitas, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona danych osobowych / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065830] (1).
Internet a prawo / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Publisher: Kraków : TAiWPN "Universitas", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-099047] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu [WTO] / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-086970] (1).
Ustawa o ochronie baz danych / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-102853] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2001 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-041484] (1).
  Copies available for hold on place: [M-034543] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz / Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Edition: Wydanie IV, stan prawny na 10 marca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047938] (2).
  Copies available for hold on place: [M-079198] (1).
Prawo autorskie. T. 1, Ustawodawstwo polskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie. T. 2, Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; [wybór i tł. orzeczeń ETS Sybilla Stanisławska-Kloc]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047525] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie. T. 3, Orzecznictwo i wyjaśnienia / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 listopada 2006 r.Publisher: Kraków : LEX, a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055231] (3).
Telewizja interaktywna a prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 3. wydanie, stan prawny na 1 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, © copyright 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055242] (1).
Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050771] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 25 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-060859] (4).
Media a dobra osobiste / red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; [aut.] Janusz Barta [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080094] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 4. wyd., stan prawny na 26 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085155] (2).
Handel elektroniczny : prawne problemy / red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Lists:
Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej / Ryszard Markiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. UJ, 1978. Other title: De pactionibus, quae de licentiis quae dicuntur, officinae publicae inter se faciunt.Availability: Copies available for loan: [M-076860] (1).
  Copies available for hold on place: [M-076861] (1).
Prawo autorskie / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 11 kwietnia 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-064699] (1).
Ochrona danych osobowych / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 marca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-064696] (1).
Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. Publisher: Warszawa : Lexis Nexis, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 5 wyd., stan prawny na 1 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099073] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. Edition: 5. wyd., stan prawny na 30 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 2. wyd., stan prawny na 25 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089893] (4).
Prawo autorskie : przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-081897] (1).
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 3. wyd., stan prawny na 15 lutego 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-099702] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106939] (3).
  Checked out (1).
Spory o właśność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi / red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-105675] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha