Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Adaptacja transportu intermodalnego w Polsce do systemu przewozów intermodalnych w WE / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Transport intermodalny.Availability: Copies available for hold on place: [M-065923] (1).
Transport i spedycja w handlu międzynarodowym : materiały do ćwiczeń / Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Dorota Rymanowska ; Uniwersytet Gdański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-087572] (1).
Transport i spedycja w handlu zagranicznym : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Tadeusza Szczepaniaka ; autorzy poszczególnych rozdziałów Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096894] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport intermodalny / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Płatności w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider. Edition: Wyd. 3 popr. i uaktual.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Rozliczenia w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046230] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Transport multimodalny w Europie / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004367] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Rozliczenia międzynarodowe / red. nauk. Danuta Marciniak-Neider ; aut. Joanna Bednarz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081978] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Edition: Wyd. 5.Publisher: Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-113217] (1).
  Checked out (1).
Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 2 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Edition: Wyd. 5.Publisher: Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-113218] (1).
  Checked out (1).
Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Publisher: Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Wzory umów w obrocie zagranicznym z komentarzem / [rozdz. I autorstwa Danuty Marciniak-Neider ; współpr. Zbigniew Rudasz ; red. merytoryczna Tomasz Lisowski i Marek Tokarczyk]. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane.Publisher: Gdańsk : Info-Trade & Gdańska Grupa Promocyjna, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-090572] (1).
Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 2 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Edition: Wyd. 6.Publisher: Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-113333] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Edition: Wyd. 6.Publisher: Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-113331] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Handel zagraniczny : studia przypadków / redakcja naukowa Beata Stępień ; autorzy: Agata Boruczkowska, Anna Czarnecka, Lidia Danik, Małgorzata Domiter, Magdalena Jażdżewska-Gutta, Anna Kacprzyk, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kierek, Dariusz Leśniewski, Danuta Marciniak-Neider, Ewelina Pomian, Magdalena Rudnicka, Sylwia Senczyszyn, Przemysław Skulski, Magdalena Sobczak, Michał Staszków, Beata Stępień, Krzysztof Stępień, Monika Sulimowska-Formowicz, Martyna Wendland, Marta Wincewicz-Bosy. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-097466] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha