Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pod biczem swastyki : krótka historia hitlerowskich zbrodni wojennych / Lord Russell of Liverpool ; z ang. tłum. i uzupełnienia do pol. przekł. oprac. Stanisław A. Majewski ; [przedm. napisał Józef Giebułtowicz]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1959. Other title: Scourge of the swastyka.Availability: Copies available for hold on place: [M-027352] (1).
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 1- / wyd. pod red. Mariana Plezi ; Polska Akademia Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1953-. Other title: Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum.Availability: Copies available for hold on place: [M-028974] (1).
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych / pod redakcją Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego. Publisher: Lwów : Skład Główny: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, 1931-. Other title: Annales d'Histoire Sociale et Économique | Social and Economic History Annals.Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-643] (8).
Polskie przyimki gwarowe : znaczenia przestrzenne i czasowe / Joanna Okoniowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-033131] (1).
Myślenie hipotetyczne : studium na pograniczu ontologii, filozofii języka i psychologii / Eugeniusz Grodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-078084] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036983] (1).
Esperanto i esperantyści / Józef Żytyński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-040951] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040409] (1).
Biblia Królowej Zofii (szaroszpatacka) : wraz ze staroczeskim przekładem Biblii. Cz.1 : Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri/ wyd. Stanisław Urbańczyk i Vladimír Kyas. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-002407] (1).
Biblia Królowej Zofii (szaroszpatacka) : wraz ze staroczeskim przekładem Biblii. Cz. 2, [Numeri, Deuteronomium, Iosue, Iudicum, Ruth, I Regum, III Regum, IV Regum] / wyd. Stanisław Urbańczyk i Vladimír Kyas. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-002408] (1).
Sztuka mówienia / Andrzej Wiszniewski. Publisher: Katowice : Videograf II, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Strategie uczenia się, a opanowanie języka niemacierzystego / Anna Studenska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie " Żak", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-118128] (1).
Retoryka opisowa / Jerzy Ziomek. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-076515] (1).
Człowiek z pogranicza epok / Józef Głomb. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-054887] (1).
Relacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 roku : polskie zdania legnickie / Józef Matuszewski ; [Łódzkie Towarzystwo Naukowe]. Publisher: Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-056515] (1).
Osoba, świadomość, komunikacja : antologia / Walter Jackson Ong ; wybór, wstęp, przekł. i oprac. Józef Japola. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061978] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108627] (1).
Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach / Michał Głowiński. Publisher: Warszawa : Open, ; 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-062724] (1).
Zbrojni radykałowie islamscy z Azji Centralnej / Józef Lang. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu : bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejacej roli Zachodu / Maciej Falkowski, Józef Lang. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. Other title: Hostages to Moscow, clients of Beijing : security in Central Asia as the rolle of the West Diminishes.Availability: Copies available for hold on place: [M-095573] (1).
Homo dżihadicus : islam na obszarze byłego ZSRR a fenomen postsowieckich bojowników w Syrii i Iraku / Maciej Falkowski, Józef Lang. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Lists:
Hermeneutyka i język / Józef Tischner. Source: Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae] Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969-Online Access: Click here to access online
Ḥesed a ḥāsîd w świetle Psałterza / Józef Łach. Source: Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae] Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969-Online Access: Click here to access online
Badania nad wpływem wyciągu tylnego płata przysadki mózgowej na wyspy Langerhansa w trzustce = Èksperimentalʹnye issledovaniâ nad vliâniem èkstraktaiz zadnej doli gipofiza na ostrovki Langerganèa v podželudočnoj železe = Experimental studies cn the infuence of the extract from the posterior lobe of the pituitary gland on the Langerhans islets in the pancreas / Józef Staszyc. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Lublin : nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Akademia Medyczna, 1950-2010Other title: Èksperimentalʹnye issledovaniâ nad vliâniem èkstraktaiz zadnej doli gipofiza na ostrovki Langerganèa v podželudočnoj železe | Experimental studies cn the infuence of the extract from the posterior lobe of the pituitary gland on the Langerhans islets in the pancreas.Online Access: Click here to access online
Badanie niektórych własności farmakodynamicznych erytromycyny - zasady = Issledovaniâ nekotoryh farmakodinamičeskih svojstv èritromicina-ŝeloči = An investigation into some pharmacodynamic properties of Erythromycinum basicum / Józef Jeske, Romuald Langwiński, Danuta Malec, Zbigniew Łastowski i Edmund Przegaliński. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Lublin : nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Akademia Medyczna, 1950-2010Other title: Issledovaniâ nekotoryh farmakodinamičeskih svojstv èritromicina-ŝeloči | Investigation into some pharmacodynamic properties of Erythromycinum basicum.Online Access: Click here to access online
Badanie niektórych własności farmakodynamicznych chlorowodorku tetracykliny z kwasem askorbinowym = Issledovanie nekotoryh farmakodinamičeskih svojstv hloristovodorodnogo tetraciklina v sočetanii s askorbnovoj kislotoj = An investigation into the pharmacodynamic properties of tetracycline hydrochloride with ascorbic acid / Józef Jeske, Iwona Żerbowska-Łupina, Tadeusz Radomański, Romuald Langwiński, Grażyna Szurska i Halian Szurska. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Lublin : nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Akademia Medyczna, 1950-2010Other title: Issledovanie nekotoryh farmakodinamičeskih svojstv hloristovodorodnogo tetraciklina v sočetanii s askorbnovoj kislotoj | Investigation into the pharmacodynamic properties of tetracycline hydrochloride with ascorbic acid.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha