Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie : praca zbiorowa / pod red. zespołu Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wenancjusz Panek. Publisher: Lublin : Czelej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096969] (11).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Culture & gender : an intimate relation / eds.: Aneta Chybicka, Saba F. Safdar, Anna Kwiatkowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062326] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Kulturowa adaptacja Międzykulturowej skali radzenia ze stresem (Cross-Cultural Coping Scale, CCCS) Kuo, Roysircara i Newby-Clarka / Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak, Renata Sikora, Ben C. H. Kuo, Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina, Greta Gober. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: Cultural adaptation of Cross-Cultural Coping Scale-CCCS, by Kuo, Roysircar and Newby-Clark.
Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem : badania międzykulturowe / Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak, Renata Sikora, Ben C. H. Kuo, Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina, Greta Gober. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: Culture, stress and coping strategies : cross-cultural study.
Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych / Anna Kwiatkowska. Source: Psychologia Społeczna Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006-Other title: Methodological issues in cultural and cross-cultural research.
Zagrożenie tożsamości społecznej : dylematy przynależności grupowej i kategorialnej / Anna Kwiatkowska. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Samoocena kolektywna w ujęciu Jennifer Crocker i Riii Luhtanen : prezentacja Skali Samooceny Kolektywnej / Anna Kwiatkowska. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113791] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Psychologia akulturacji / Anna Kwiatkowska, Halina Grzymała-Moszczyńska. Source: Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
Kulturowe uwarunkowania procesów psychologicznych i zachowań społecznych jednostki / Anna Kwiatkowska, Halina Grzymała-Moszczyńska. Source: Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
Psychologia międzykulturowa jako dyscyplina naukowa / Anna Kwiatkowska, Halina Grzymała-Moszczyńska. Source: Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
Psychologia akulturacji / Anna Kwiatkowska, Halina Grzymała-Moszczyńska. Source: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Kulturowe uwarunkowania procesów psychologicznych i zachowań społecznych jednostki / Anna Kwiatkowska, Halina Grzymała-Moszczyńska. Source: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Psychologia międzykulturowa jako dyscyplina naukowa / Anna Kwiatkowska, Halina Grzymała-Moszczyńska. Source: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Życie na czas / Anna Kwiatkowska, Joanna Sztuka. Source: Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego Kielce : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997-
Przez kulturowe okulary / Anna Kwiatkowska. Source: Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego Kielce : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997-
Ktoś identyczny ze mną / Anna Kwiatkowska. Source: Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego Kielce : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997-
Róże Europy / Anna Kwiatkowska. Source: Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego Kielce : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997-

Powered by Koha