Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kierowanie, organizowanie, zarządzanie : zarys prakseologii / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079552] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046018] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008493] (4).
Metodyka wychowania : bliżej nauczycielskiej prakseologii / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046530] (1).
Polityka bezpieczeństwa Niemiec w świetle zagrożeń terroryzmu międzynarodowego : ewolucja i perspektywy / Mariusz Medeński, Paweł Pietrzak. Publisher: Warszawa : Min. Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-097055] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność / Paweł Tyrała. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003117] (11).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (4).
Miejsce Polski w polityce bezpieczeństwa jej sąsiadów / [red. Paweł Seydak, Stanisław Helnarski]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075157] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089433] (1).
Etyka społeczna Karola Wojtyły / Kazimierz Kołodziejczyk. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-095931] (1).
Polityczny model konsumpcji / Piotr Pawełczyk. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1994. Availability: Copies available for loan: [M-006625] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088938] (1).
Polityka bezpieczeństwa Polski = Politika bezopasnosti Pol'ši = Polìtika Pol'šì u spravì bezpeki / Paweł Seydak ; [tł. Rafał Seniuch, Lubomira Swiczeniuk-Vogel ; Departament Bezpieczeństwa Miedzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. Other title: Politika bezopasnosti Pol'ši | Polìtika Pol'šì u spravì bezpeki.Availability: Copies available for hold on place: [M-074614] (1).
Kryzys nuklearny wokół KRLD - ocena i perspektywy / Paweł Durys. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Other title: Kryzys nuklearny wokół Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - ocena i perspektywy.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Obrona przed bronią masowego rażenia w NATO / Paweł Durys, Piotr Pacholski, Leszek Słomka. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-114821] (1).
Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji / Paweł Frankowski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Broń masowego rażenia Iraku : ocena i ewolucja zagrożenia / Paweł Durys, Piotr Pacholski. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-080357] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
NMD : amerykański program obrony przeciwrakietowej / Mieczysław Malec, Paweł Durys, Piotr Pacholski. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Other title: National Missile Defense.Availability: Copies available for loan: [M-065893] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w sferze przemysłu obronnego / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-017890] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087036] (1).
Przemysł obronny państw sąsiadujących z Polska / Paweł Wieczorek ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087025] (1).
Proliferacja broni masowego rażenia i środki jej przenoszenia : aktualne wyzwania / Mieczysław Malec, Paweł Durys, Piotr Pacholski ; [Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa : MON. DBM ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-077593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086936] (1).
Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku / Andrzej Szczepański. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010 / Paweł Kost. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce / Mirosław Pawełczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lokalne komunikowanie polityczne / red. nauk. Wojciech Furman, Paweł Kuca. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Europa samorządna : samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej / Paweł Machalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Other title: Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Relacje z mediami w samorządach : teoria i praktyka / Dariusz Tworzydło, Paweł Kuca. Publisher: Rzeszów : Newsline, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
"Radio regionalne w Polsce", red. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazmierz Wolny Zmorzyński / Agnieszka Łukasik-Turecka. Source: Roczniki Nauk Społecznych : prawo, ekonomia, socjologia Lublin : TN KUL, 1949-2008, 2009-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha