Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
W kręgu antropologii i psychologii społecznej : studia / Arnold Gehlen ; tł. Krystyna Krzemieniowa ; wstępem poprzedził Zbigniew Kuderowicz. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 2001. Other title: Anthropologische und Sozialpsychologische Untersuchungen.Availability: Copies available for loan: [M-085629] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101531] (1).
Krótka historia kłamstwa : przekorne eseje filozoficzne / Steffen Dietzsch ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA S.A., 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-094135] (1).
Z historii rozwoju klasycznej burżuazyjnej filozofii niemieckiej : Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach / przełożyła z języka niemieckiego Krystyna Krzemień-Ojak. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Other title: Zur Entwicklungsgeschichte der klassischen bürgerlichen deutschen Philosophie.Availability: Copies available for hold on place: [M-020805] (1).
Ruch pamiętnikarski i przemiany polskiej kultury / [kol. red. Bronisław Gołębiowski, Jerzy Kossak, Krystyna Krzemień]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dr. 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-028917] (1).
Kształty polityki kulturalnej / Jerzy Kossak, Krystyna Krzemień. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-032723] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032724] (1).
Klasa robotnicza i inteligencja techniczna w procesie kształtowania rozwiniętego socjalizmu w PRL i NRD : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Widerszpila i Karla Hartmanna ; [przekł. z niem.: Krystyna Krzemień]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-071326] (1).
Archeologia mediów : o głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia / Siegfried Zielinski ; przeł. Krystyna Krzemieniowa ; [w por. z oryg. zredagowała, noty i bibliogr. oraz indeks osób i postaci przygotowała Elżbieta Nowakowska-Sołtan]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063795] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Filozofia kultury : wprowadzenie / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Other title: Kulturphilosophie zur Einführung.Availability: Copies available for loan: [M-063809] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107474] (1).
Dialektyka negatywna / Theodor W. Adorno ; przeł. i wstępem poprzedziła Krystyna Krzemieniowa, przy współpr. Sława Krzemienia-Ojaka. Publisher: [Warszawa] : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-088669] (1).
Dilthey / Zbigniew Kuderowicz. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-080237] (1).
Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu / Jürgen Habermas ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-069557] (1).
Cultural turns : nowe kierunki w naukach o kulturze / Doris Bachmann-Medick ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Nowe kierunki w naukach o kulturze.Availability: Copies available for hold on place: [M-107509] (1).
Krytyka kultury / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Kulturkritik.Availability: Copies available for hold on place: [M-107475] (1).
Sztuczna obecność : studia z filozofii obrazu / Lambert Wiesing ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Artifiziele Präsenz.Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Warstwy czasu : studia z metahistorii / Reinhart Koselleck ; przeł. Krystyna Krzemieniowa i Jarosław Merecki. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Zeitschichten.Availability: Copies available for hold on place: [M-112076] (1).
Kultura RFN : zarys historii : 1945-1989 / Hermann Glaser ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Other title: Kultura Republiki Federalnej Niemiec.Availability: Copies available for hold on place: [M-108967] (1).

Powered by Koha