Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej : konferencja absolwentów XVII Promocji Andrzej Frycz Modrzewski (2007-2009) / red. nauk. Michał Kulesza, Marcin Sakowicz ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Podmiotowość geopolityczna : studia nad polską polityką zagraniczną / red. nauk. Krzysztof Szczerski ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Album KSAP : XX lat Krajowej Szkoły Administracji Publicznej = 20 years of Poland's National School of Public Administration = Les 20 ans de l'École Nationale d'Administration Publique / [oprac. tekstu Jolanta Florczak, Sebastian Szulfer]. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Other title: Album Krajowej Szkoły Administracji Publicznej | XX lat Krajowej Szkoły Administracji Publicznej | 20 years of Poland's National School of Public Administration | 20 ans de l'École Nationale d'Administration Publique.Availability: Copies available for loan: [M-080318] (1).
  Copies available for hold on place: [M-079885] (1).
KSAP XX lat / red. nauk. Henryk Samsonowicz. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097152] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
20-lecie KSAP i konferencja NISPAcee / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, [2010]. Other title: Dwudziestolecie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i konferencja NISPAcee.Availability: Copies available for loan: [M-097153] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna w działaniu administracji na tle rozwiązań w państwach UE / red. merytoryczna Marcin Sakowicz ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-083476] (1).
Ocena skutków regulacji w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej : Konferencja Absolwentów XVIII Promocji Bronisław Geremek / red. merytoryczna Marcin Sakowicz ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083477] (1).
Główne kierunki modernizacji państwa : budżet zadaniowy i decentralizacja : materiały z konferencji, Warszawa, 12-13 grudnia 2008 r. / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Kontrast, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-083478] (1).
Służba cywilna w wybranych państwach demokratycznych / Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-085592] (1).
Polskie sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich : (zestawienie spraw zakończonych oraz spraw w toku - stan na 15 maja 2009 r.) / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ; Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Kontakty z Mediami i Informacja. Publisher: Warszawa : KSAP, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086655] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086444] (1).
Unia Europejska : system prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny / red. nauk. Jan Barcz ; aut. Jan Barcz [et al.] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093064] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086450] (1).
Traktat z Lizbony : Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej : (wersje skonsolidowane) : wraz z załącznikami, protokołami, deklaracjami i tablicami ekwiwalencyjnymi / wprowadzenie i oprac. Jan Barcz ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Other title: System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE : szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji | Traktat o Unii Europejskiej | Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-094266] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086454] (1).
Wybór dokumentów : podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej. Cz. 1 / oprac. Jan Barcz i Anna Pudło. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Other title: System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE : szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji.Availability: Copies available for loan: [M-093172] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Wybór dokumentów : podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej. Cz. 2 / oprac. Jan Barcz i Anna Pudło. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Other title: System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE : szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji.Availability: Copies available for loan: [M-093065] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Dialog młodych europejczyków : materiały z warsztatów dyskusyjnych przeprowadzonych z udziałem słuchaczy i urzędników polskich i niemieckich / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-086563] (1).
Lobbing europejski / Daniel Guéguen ; [przekł.: Agnieszka Pluwak] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: European lobbying.Availability: Copies available for loan: [M-096195] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086569] (1).
Prezydencja w Unii Europejskiej : perspektywa praktyczna / red. Tomasz Husak, Filip Jasiński ; współaut. Anna Piesiak, Richard Szostak ; słowo wstępne Jan Tombiński ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : [s.n.], 2010 (Warszawa : Kontrast). Availability: Copies available for loan: [M-093179] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087288] (1).
Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony / [oprac.] Adam Łazowski, Anna Łabędzka ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094267] (1).
  Copies available for hold on place: [M-091428] (1).
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Défi du développement des ressources humaines de l'État en période de crise économique : comment faire mieux avec moins?.Availability: Copies available for loan: [M-097160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybumału Konstytucyjnego / oprac. Jan Barcz i Anna Pudło ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009. Other title: System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE : szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji.Availability: Copies available for loan: [M-097159] (1).
  Copies available for hold on place: [M-092900] (1).
Polityki publiczne : doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach : Jak działa państwo, gdy zamierza (chce) musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli? / Andrzej Zybała. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2012. Other title: Jak działa państwo, gdy zamierza (chce) musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?.Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
The European Union Presidency : a practical perspective / editors Tomasz Husak, Filip Jasiński ; co-authors Anna Piesiak, Richard Szostak ; forew. Jan Tombiński ; [transl. James Richards] ; National School of Public Administration. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Prezydencja w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-097156] (1).
  Copies available for hold on place: [M-094265] (1).
Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego / pod red. Jacka Czaputowicza ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Pamięci Narodowej. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Administracja Polskiego Państwa Podziemnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Concepts of general domestic remedy and simplified procedure for amending the convention in the post-interlaken process : 4th Warsaw Seminar, 9-10 September 2010 : in memory of Professor Krzysztof Skubiszewski (1926-2010) / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warsaw : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej : Kontrast, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097155] (1).
Prezydencja Unii Europejskiej - przygotowania Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej : [prace słuchaczy KSAP XX Promocji Józef Piłsudski] / red. merytoryczna Jacek Czaputowicz ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Other title: Prezydencja Unii Europejskiej | Prezydencja UE - przygotowania Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE.Availability: Copies available for hold on place: [M-097157] (1).
Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych : zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez Słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne, pogłębione wywiadami w trakcie wizyt studyjnych w Brukseli, Berlinie i Paryżu zorganizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / red. merytoryczna Andrzej Zybała ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa : zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez Słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne pogłębione wywiadami w trakcie wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg / red. merytor. Sławomir Peszkowski ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097158] (1).
Władysław Stasiak - wzór postawy urzędnika państwowego : materiały z konferencji, KSAP, 25 marca 2011 r. / [Krajowa Szkoła Administracji Publicznej]. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, [2011]. Availability: Copies available for hold on place: [M-097829] (1).
The KSAP 20th anniversary celebrations and NISPAcee conference / Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, [2010]. Other title: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 20th anniversary celebrations and NISPAcee conference.Availability: Copies available for hold on place: [M-097830] (1).
Pociąg do pracy : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / red. nauk. Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).

Powered by Koha