Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego / praca zbiorowa pod red. Ireny Wrońskiej i Elżbiety Krajewskiej-Kułak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052224] (9).
  Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański. Publisher: Lublin : CZELEJ Wydawnictwo, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-067308] (12).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie : praca zbiorowa / pod red. zespołu Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wenancjusz Panek. Publisher: Lublin : Czelej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096969] (11).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-052062] (8).
  Copies available for reference: [CZ 616.5] (1).
  Checked out (1).
Zarys mikologii dla pielęgniarek : podręcznik / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak ; [aut. Wojciech Baran et al.]. Publisher: Lublin : Czelej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-052071] (9).
  Copies available for reference: [CZ 616.5] (1).
Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu : poradnik dla opiekunów / Emilia Mikołajewska ; red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-067339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak ; [aut. Joanna Antoniuk et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-067342] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Problemy wielokulturowości w medycynie / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-083167] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne / redakcja naukowa Hanna Rolka, Beata Kowalewska, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Online Access: Okładka | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-106075] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Psychogeriatria / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Napoleon Waszkiewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska ; [autorzy i redaktorzy naukowi Aleksander Araszkiewicz i 30 pozostałych]. Edition: Wyd. 1, 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106273] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej / pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Andrzeja Guzowskiego, Grzegorza Bejdy, Agnieszki Lankau. Publisher: Białystok : Uniwersytet Medyczny ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113808] (12).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
  Checked out (2).
Bądź mądry przed szkodą : medycyna tropikalna / Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Magazyn Pielęgniarki i Położnej Warszawa : Wydaw. Czelej, 1996-
Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne / redakcja naukowa Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. Online Access: Okładka | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-106642] (1).
  Checked out (3).
Lists:
Wiedza na temat raka jelita grubego i preferowane zachowania zdrowotne mieszkańców miasta i wsi = Knowledge about colorectal cancer and preferred health behaviors of the city and villages residents / Anna Kuprewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Lech Trochimowicz. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Knowledge about colorectal cancer and preferred health behaviors of the city and villages residents.
Ocena jakości życia pacjentów po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i po przebytej rehabilitacji kardiologicznej = Assessment of the quality of life of patients after myocardial revascularization and after of cardiac rehabilitation / Marcela Chlebus, Mateusz Cybulski, Katarzyna Snarska, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Assessment of the quality of life of patients after myocardial revascularization and after of cardiac rehabilitation.
Wykonanie i interpretacja elektrokardiogramu / Anna Stachurska, Krystyna Klimaszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017
Standard postępowania diagnostyczno-edukacyjnego dla pielęgniarek w zakresie rozpoznawania objawów starzejącego się mężczyzny = A standard diagnostic and education procedure for nurses in recognizing the symptoms of aging man / Agnieszka Korol, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Standard diagnostic and education procedure for nurses in recognizing the symptoms of aging man.
Opieka nad osobami starszymi : przewodnik dla zespołu terapeutycznego / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak ; [autorzy: Mateusz Cybulski i 26 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Aktywność fizyczna i preferencje zdrowotne w grupie mężczyzn pracujących fizycznie lub umysłowo = Physical Activity and Health Preferences in a Group of Males Doing Manual or Clerical Work / Monika Łapińska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Bożena Okurowska-Zawada. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Physical Activity and Health Preferences in a Group of Males Doing Manual or Clerical Work.
Uchodźcy jako przyszli odbiorcy usług medycznych z perspektywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku = Refugees as Future Recipients of Medical Services from the Prespective of Students of the Medical University of Bialystok / Karol Laskowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Joanna Fiłon. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Refugees as Future Recipients of Medical Services from the Prespective of Students of the Medical University of Bialystok.
Ochrona radiologiczna z punktu widzenia pacjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku = Radiation protection from the point of view of patients of the Radiology Department at the University Clinical Hospital in Białystok / Agnieszka Turczyńska, Piotr Kułak, Elżbieta Gościk, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Radiation protection from the point of view of patients of the Radiology Department at the University Clinical Hospital in Białystok.
Zadania fizjoterapeuty w przywracaniu do zdrowia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w percepcji studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa = The physiotherapist’s tasks in restoring patients to health after hip joint arthroplasty, in the assessment of students of physiotherapy and nursing / Adrian Kleczkowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Bożena Okurowska-Zawada. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Physiotherapist’s tasks in restoring patients to health after hip joint arthroplasty, in the assessment of students of physiotherapy and nursing.
Oczekiwania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wobec logopedy = Expectations of Parents of Preschool Children Towards a Speech Therapist / Magdalena Sochoń, Elżbieta Krajewska-Kułak, Joanna Śmigielska-Kuzia. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Expectations of Parents of Preschool Children Towards a Speech Therapist.
Wpływ przekonań religijnych pielęgniarek na ich pracę oceniany przez studentów pielęgniarstwa = The Impact of Religious Beliefs on the Assessment of Nurse Work from the Perspective of Nursing Students / Agnieszka Lankau, Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Impact of Religious Beliefs on the Assessment of Nurse Work from the Perspective of Nursing Students.
Analiza aktywności fizycznej i żywienia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku = Analysis of Physical Activity and Nutrition of High School Students in Białystok / Aleksandra Mikulak, Mateusz Cybulski, Anna Witkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Analysis of Physical Activity and Nutrition of High School Students in Białystok.
Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego = Functional assessment of patients with osteoarthritis of the knee / Magdalena Jastrzębiec-Święcicka, Mateusz Cybulski, Zofia Dzięcioł-Anikiej, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Functional assessment of patients with osteoarthritis of the knee.
Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku = Lifestyle and the occurrence of back pain among the students of the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Bialystok / Kamil Bukłaho, Mateusz Cybulski, Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Lifestyle and the occurrence of back pain among the students of the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Bialystok.
Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne / redakcja naukowa Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. Edition: Wydanie 1 - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Śmierć w mediach czyli Jak media mówią o śmierci, a jak mogłyby mówić / Andrzej Guzowski, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Porozmawiajmy o śmierci ... Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, copyright 2014Other title: Jak media mówią o śmierci, a jak mogłyby mówić.
Ocena jakości życia pacjentów z objawem Raynauda po przebytych zabiegach z zakresu fizykoterapii = Assessment of quality of life in patients with Raynaud’s phenomenon after procedures with physical therapy / Katarzyna Gacuta, Mateusz Cybulski, Jacek Kita, Elżbieta Krajewska-Kułak. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Assessment of quality of life in patients with Raynaud’s phenomenon after procedures with physical therapy.

Powered by Koha