Your search returned 343 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
EG-Mitgliedschaft: ein vitales Interesse der Bundesrepublik Deutschland? / Rudolf Hrbek, Wolfgang Wessels (Hrsg.) ; [D. Dettke et al.]. Publisher: Bonn : Europa Union Verlag, cop. 1984. Availability: Copies available for loan: [M-022207] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-003324] (1).
Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym : materiały Seminarium UniDem zorganizowanego w Warszawie, w dniach 19-21 maja 1993 r. przy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN finansowanego w ramach Programu PHARE Wspólnot Europejskich / Komisja Europejska "Demokracja przez Prawo". Publisher: Poznań : Fundacja "Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-039409] (1).
Źródła informacji o Unii Europejskiej / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Publisher: Warszawa : Komisja Europejska, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-021941] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008666] (1).
ABC prawa wspólnotowego / rękopis: Klaus-Dieter Borchardt. Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-021805] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109815] (1).
Zielona Księga : zamówienia publiczne w Unii Europejskiej : w poszukiwaniu rozwiązań : komunikat zatwierdzony przez Komisję 27 listopada 1996 roku na wniosek Pana Monti / [Komisja Europejska]. Publisher: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. Other title: Green Paper - public procurement in the European Union- exploring the way forward.Availability: Copies available for hold on place: [M-086950] (1).
Going for growth : the economy of the EU / European Commission. Directorate-General for Press and Communication. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-071018] (1).
Euro : pieniądz wspólnej Europy / Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-021651] (7).
  Copies available for hold on place: [MA-006349] (2).
Lepsze życie : korzyści wynikające z jednolitego rynku Unii Europejskiej / Komisja Europejska ; [z jęz. ang. tł. Joanna Miler Cassino]. Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-015087] (11).
  Copies available for hold on place: [M-071019] (1).
Zielony kontynent : Unia Europejska i ochrona środowiska / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna Edukacji i Kultury ; przekł.: Amanda Soczówka. Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ; Gliwice : Wydaw. "Wokół nas", cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-021947] (1).
Unia Europejska - 50 pytań / opracowanie: Witold Pawłowski, aktualizacja Andrzej Zybała ; Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Edition: Druga edycja.Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-021944] (1).
Rozszerzenie Unii Europejskiej : historyczna szansa : ogólny zarys procesu rozszerzenia i strategii przedakcesyjnej Unii Europejskiej / [Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce]. Edition: Wyd. 2002.Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ; Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-022070] (1).
Working for the regions / [European Commission, Directorate-General for Regional Policy and Directorate-General for Press Communication, European Union. Regional Policy]. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-010506] (1).
ABC Unii Europejskiej : opracowania wydawane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004. Edition: Zaktualizowane w kwietniu 2004.Publisher: Warszawa : Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021023] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Europa w 12 lekcjach / napisał Pascal Fontaine ; il.: Mario Ramos. Publisher: Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-021646] (9).
  Copies available for hold on place: [M-071922] (1).
Nowa idea dla Europy : Deklaracja Schumana - 1950-2000 / Pascal Fontaine. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-015090] (12).
  Copies available for hold on place: [M-071014] (1).
W służbie regionom / [przekł. z jęz. niem. Marcin Wiatr ; Komisja Europejska]. Edition: Dodr.Publisher: Warszawa : Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce ; [Gliwice : "Wokół Nas"], 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021668] (9).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wspólnota kultur : Unia Europejska i kultura / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna Edukacji i Kultury. Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ; Gliwice : Wydaw. "Wokół nas", cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-015092] (9).
  Copies available for hold on place: [M-015091] (1).
Sharing the gains of globalization in the new security environment : the challenges to trade facilitation / United Nations Economic Commission for Europe. Publisher: New York ; Genewa : UN, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-018611] (1).
A new partnership for cohesion : convergence competitiveness cooperation : third report on economic and social cohesion / European Commission. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Other title: Third report on economic and social cohesion.Availability: Copies available for hold on place: [M-071901] (1).
Europe's Agenda 2000 : streghtening and widening the European Union / [European Commission]. Publisher: Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-020309] (1).
Das ABC des Gemeinschaftsrechts. Edition: 5. Ausg.Publisher: Luxembourg : Amt für amtliche Veröffentlichung der Europäischen Gemeinschaften, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011802] (1).
Recreational craft directive and comments to the directive combined : a guide to the application of Directive 94/25/EC of 16 June 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft / European Commission. Edition: Second edition.Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022736] (1).
Sportbootrichtlinie mit Anmerkungen : Leitfaden für the Anwendung der Richtlinie 94/25/EG vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote / Europäische Kommission. GD Unternehmen. Edition: Zweite Ausgabe.Publisher: Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022735] (1).
Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires : guide pour l'application de la directive 94/25/CE du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance / Commission européenne. DG Entreprises. Edition: Deuxième édition.Publisher: Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022737] (1).
The prohibition of discrimination under European Human Rights Law : Relevance for EU Racial and Employment Equality Directives / O. De Schutter ; European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Unit D 3. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-022732] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022731] (1).
Das Diskriminierungsverbot nach dem Europäischen Menschenrechtsgesetz : Seine Bedeutung für die "Rassengleichbehandlungsrichtlinie" und die Ruchlinie zur Gleichbehandlung in der Beschäftigung / O. De Schutter ; Europäische Kommission. Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit. Referat D 3. Publisher: Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-022734] (1).
L'interdiction de discrimination dans le droit européen des droits de l'homme : sa pertinence pour les directives communautaires relatives à l'égalité de traitement sur la base de la race et dans l'emploi / O. De Schutter ; Commission européenne. Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances. Unité D3. Publisher: Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européenne, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-022733] (1).
Innovation through the European Social Fund / European Commission. Directorate-General for Employment and Social Affairs. Unit C. 4. Edition: Ms. compl. in August 2003.Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022729] (1).
Le Fonds social européen comme source d'innovation / Commission européenne. Direction générale de l'emploi et des affaires sociales. Unité C 4. Publisher: Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022730] (1).

Powered by Koha