Your search returned 70 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Biologiczne podstawy rozwoju człowieka / Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji ; Kielce : Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-045465] (2).
  Copies available for reference: [CZ 611/612] (1).
Krakowianie w świecie : słownik biograficzny. T. 1- / Zbigniew Andrzej Judycki, Bolesław Klimaszewski ; [Zakład Biografistyki Polonijnej PUNO, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Instytut Historii]. Publisher: Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2000-. Availability: Copies available for loan: [M-092474] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108903] (1).
O poprawie Rzeczypospolitej : księgi czwore / Andrzej Frycz Modrzewski ; oprac. Mirosław Korolko. Publisher: Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2003. Other title: Commentariorum de republica emendanda libri quinque.Availability: Copies available for loan: [M-089397] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049627] (1).
Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski ; oprac. graf. Andrzej Strumiłło. Edition: Wyd. 28.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-021177] (1).
Dlaczego kochamy / Helen Fisher ; przekł. Andrzej Jankowski. Publisher: Poznań : "Rebis", 2004. Other title: Why we love.Availability: Copies available for loan: [M-005326] (7).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [Andrzej Stypuła, red. nacz.]. Publisher: Kraków : Fundacja Źródło : przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz Duszpasterstwa Nauczycieli "Ostoja", 1993-. Other title: Tutor.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-79] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-79] (15).
Polacy w Świecie : kwartalnik biograficzny Polonii = Trimestriel bibliographique de la Polonia = Polonia bibliographical quarterly / [redaktor] Zbigniew Andrzej Judycki. Publisher: Paris : Editions Scripta 2000, 1992-2000. Other title: Kwartalnik Biograficzny Polonii | Trimestriel Biographique de la Polonia | Polonia Biographical Quarterly | Biuletyn Informacyjny Ilustrowanego Słownika Polonii Świata | Polacy w Świecie : kwartalnik biograficzny Polonii : [biuletyn informacyjny Ilustrowanego Słownika Biograficznego Polonii Świata].Availability: Copies available for hold on place: [CA-462] (2).
Listy. T. 1, 1890-1897 : listy 1-366 / Kazimierz Kelles-Krauz ; pod red. i ze wstępem Feliksa Tycha ; zebr. i oprac.: Wiesław Bieńkowski, Aleksandra Garlicka, Aleksander Kochański ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-037124] (1).
Listy. T. 2, 1898-1905 : listy 367-387 / Kazimierz Kelles-Krauz ; pod red. i ze wstępem Feliksa Tycha ; zebr. i oprac.: Wiesław Bieńkowski, Aleksandra Garlicka, Aleksander Kochański ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-037123] (1).
Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / red. Andrzej Koch, Jacek Napierała. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055966] (4).
Kocha, lubi, szanuje : wychowanie do życia w rodzinie / Zbigniew Izdebski, Andrzej Jaczewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087053] (1).
Umowa ubezpieczenia : aktualne problemy prawne : materiały z konferencji naukowej "Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia" z dnia 2 marca 2005 r. / pod red. Andrzeja Kocha. Publisher: Bydgoszcz : "Branta" ; Poznań : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-051486] (1).
Jak być kochaną [Film] / scen. i dialogi Kazimierz Brandys ; reż. Wojciech J. Has. ...Portret własny [Film] / scen. i realizacja Jacek Skalski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, 2009. Other title: Portret własny.Availability: Copies available for loan: [MLT] (1).
Indeks haseł Polskiego Słownika Biograficznego : tomy I-XXXVII / pod. red. Agaty i Zbigniewa Judyckich ; oprac. Agata Judycka [et al. ; Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Zakład Biografistyki Polonijnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. Instytut Historii (Kielce)]. Publisher: Lublin : Czelej, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 929-052] (1).
Historia życia prywatnego. T. 5, Od I wojny światowej do naszych czasów / pod red. Antoine'a Prosta i Gérarda Vincenta ; oprac. Sophie Body-Gendrot [et al.] ; przekł. z jęz. fr. Katarzyna Skawina, Antoni Pierchała, Edyta Trojańska ; red. nauk. przekł. tomu 5 Teresa Kulak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006. Other title: Histoire de la vie privée..Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1).
O dobrej i złej polszczyźnie / Barbara Klebanowska, Witold Kochański, Andrzej Markowski. Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985. Availability: Copies available for loan: [M-064916] (1).
  Copies available for hold on place: [M-062781] (1).
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. Publisher: Kielce : Wydaw. AŚ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-078155] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Trzeci wiek bez starości : Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza i Elżbiety Trafiałek ; [Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach]. Publisher: Kielce : Wydaw. Uczelniane WŚ, 2000. Other title: Third age without the old age.Availability: Copies available for loan: [M-064449] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087375] (1).
Jakość życia w Kielcach w świadomości mieszkańców miasta / Andrzej Kościołek. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-078034] (1).
O dobrej i złej polszczyźnie / Witold Kochański, Barbara Klebanowska, Andrzej Markowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-064535] (1).
Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz. 2 / kom. red.: Andrzej Richling [et al.] ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, Instytut Geografii. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Publisher: Warszawa : [Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski], 2006. Other title: Regional landscape-ecological studies.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Umowy w obrocie gospodarczym / pod red. Andrzeja Kocha, Jacka Napierały ; [poszczeg. rozdz. napisali Adam Olejniczak et al.]. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080307] (1).
Auksologia a promocja zdrowia. T. 5 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010. Other title: Auxology and health promotion.Availability: Copies available for hold on place: [M-115376] (1).
...jak pomóc? : dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni / [red. Andrzej Suchcicki, współpr. Ewa Kowalewska et al.]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2008. Other title: Dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Po pierwsze nie ranić : zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz / red. Andrzej Suchcicki. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2009. Other title: Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / red.: Andrzej Koch, Jacek Napierała ; [aut.: Jacek Napierała et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-083634] (6).
Umowy w obrocie gospodarczym / pod red. Andrzeja Kocha, Jacka Napierały ; [poszczeg. rozdz. napisali Adam Olejniczak et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Koch, Jacek Napierała ; aut. Marian Kępiński [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-105674] (5).
  Checked out (1).
Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce / Barbara Podolec, Katarzyna Kochaniak. Source: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009
Jan Kochanowski - o badaniu czaszki i pisma księcia poetów / Jan Widacki. Source: Widacki, Jan (1948- ) Detektywi na tropach zagadek historii Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010

Powered by Koha