Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie / Piotr Kardas. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-013352] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000506] (1).
Kodeks karny : część ogólna : komentarz do art. 1-116 kodeksu karnego / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll ; współpr. aut.: Piotr Kardas [et al.]. Edition: Wyd. 1, dodr. 3, stan prawny na 1 lutego 1998 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-075026] (1).
Przestępstwa przeciwko mieniu / Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Piotr Kardas. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym : analiza teoretyczna / Piotr Kardas. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091267] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 1 / red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel ; kom. red. Janina Błachut [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-092624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 2 / red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel ; kom. red. Janina Błachut [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-092625] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe / autorzy Jacek Giezek, André Helin, Katarzyna Jasińska, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Piotr Kardas, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Iwona B. Mika, Krzysztof Oplustil, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Janusz Szwaja, Monika Tarska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Other title: Pozakodeksowe prawo handlowe.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115711] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks karny skarbowy : komentarz LEX / Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-104851] (1).
Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz / Włodzimierz Wróbel redakcja ; autorzy Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Kamil Mamak, Katarzyna Pałka, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak, Janusz Raglewski, Tomasz Sroka, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Piotr Zakrzewski, Andrzej Zoll, Witold Zontek. Publisher: Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113315] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Nauka o karze : sądowy wymiar kary / redaktor Tomasz Kaczmarek ; autorzy Zbigniew Ćwiąkalski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Kardas, Violetta Konarska-Wrzosek, Mirosława Melezini, Janusz Raglewski, Zofia Sienkiewicz, Wojciech Zalewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 3, Komentarz do art. 278-363 / redakcja naukowa Andrzej Zoll ; [autorzy] Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 13 lutego 2016 r.Publisher: Waszawa : Wolters Kluwer business, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-118406] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 1-52 / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 53-116 / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej / redakcja naukowa Jacek Giezek, Piotr Kardas. Edition: Stan prawny na 1 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej / redaktor Lech K. Paprzycki ; autorzy Grzegorz Bogdan, Tadeusz Bojarski, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Gensikowski, Józef K. Gierowski, Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Kardas, Michał Królikowski, Rafał Kubiak, Jan Kulesza, Jerzy Lachowski, Jarosław Majewski, Lech K. Paprzycki, Łukasz Pohl, Janusz Raglewski. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze / redaktor Robert Zawłocki ; autorzy Janusz Bojarski, Joanna Długosz, Ewa Guzik-Makaruk, Elżbieta Hryniewicz-Lach, Piotr Kardas, Marek Kulik, Andrzej Marek, Bogusław Michalski, Tomasz Oczkowski, Justyn Piskorski, Emil Pływaczewski, Jerzy Skorupka, Wojciech Zalewski, Robert Zawłocki. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowania w postępowaniu jurysdykcyjnym / Piotr Kardas, Małgorzata Dąbrowska-Kardas. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Kodeks karny skarbowy : komentarz / Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Konstrukcjia idealnego zbiegu a zakres zastosowania zasady rei iudicatae / Piotr Kardas. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Ideal concurrence of criminal acts and the scope of the rei iudicate principle.
Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego / Piotr Kardas. Source: Prokuratura i Prawo Warszawa : Dep. Prokuratury Min. Sprawiedliwości, 1995-Other title: Role and place of the prosecutor's office among agencies of a democratic state under the rule of law.
Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 212-277d / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; [autorzy] Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Mikołaj Iwański, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Janusz Raglewski, Michał Rams, Tomasz Sroka, Maria Szewczyk, Adam Wojtaszczyk, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Andrzej Zoll, Witold Zontek. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 30 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 117-211a / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; [autorzy] Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Mikołaj Iwański, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Janusz Raglewski, Michał Rams, Tomasz Sroka, Maria Szewczyk, Adam Wojtaszczyk, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Andrzej Zoll, Witold Zontek. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 30 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kilka uwag o funkcji i znaczeniu etycznych i deontologicznych standardów wykonywania zawodów prawniczych / Piotr Kardas. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Couple of remarks on the function and significance of ethical and deontological standards of performing legal professions.
Etyczne i proceduralne determinanty pełnienia funkcji sędziego, obrońcy i oskarżyciela w kontradyktoryjnym procesie karnym / Piotr Kardas. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Ethical and procedural determinants of holding the position of a judge defense counsel and of a prosecutor in an adversarial criminal trial.
Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych / Piotr Kardas. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Grounds and limitations of the examination and using of so called private evidence in a criminal trial.
Ciąg przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. / Piotr Kardas. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Series of crimes in the light of the criminal code amendment of 20th February 2015.
Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji kodeksu karnego / Piotr Kardas, Jacek Giezek. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: New philosophy of punishment or on the assumptions and key elements of the criminal code amendment.
Jeden czy dwa modele wymiaru kary łącznej? : o paradoksach nowej regulacji kary łącznej / Piotr Kardas. Source: Prokuratura i Prawo Warszawa : Dep. Prokuratury Min. Sprawiedliwości, 1995-Other title: One or two models for imposing aggregate sentences? : paradoxes in the new aggregate sentencing regulation.
Nowe ujęcie zasady in dubio pro reo / Piotr Kardas. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: New interpretation of the principle in dubio pro reo.
Problem reakcji na tzw. czyny przepołowione w świetle ciągłości popełnienia przestępstwa, konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz zasady ne bis in idem / Piotr Kardas. Source: Prokuratura i Prawo Warszawa : Dep. Prokuratury Min. Sprawiedliwości, 1995-Other title: Reaction to hybrid offences in the light of continuing offences, ideal concurrence of punishable acts, and ne bis in idem prohibition.

Powered by Koha