Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003 / Wioletta Kamińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Publisher: Warszawa : PAN IGiPZ, 2006. Other title: Nonagricultural and individual economic activity in Poland in the years 1988-2003.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081371] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037320] (1).
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich = (Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development.Availability: Copies available for loan: [M-066193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury = (Rural labour in transition - new opportunities for new market) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Rural labour in transition - new opportunities for new market.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich : stare problemy i nowe wyzwania = UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich = Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka wiejska i agroturystyka : nowe paradygmaty dla XXI wieku / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Rural tourism and agroturism : new paradigms for XXI century.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Uwarunkowania rozwoju turystyki : wybrane problemy / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Determinants of tourism development : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich = (Conditions for Development of Active Tourism in Rural Areas) / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Conditions for Development of Active Tourism in Rural Areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich = Contemporary issues of agriculture and rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Contemporary issues of agriculture and rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Współczesne problemy ludnościowe na obszarach wiejskich = Contemporary issues of population in rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Contemporary issues of population in rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce = (The Palce of Rural Tourism in the Modern Economy) / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Place of Rural Tourism in the Modern Economy.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich = Spatial effects of demographic processes in rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Pauliny Legutko-Kobus. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Spatial effects of demographic processes in rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:

Powered by Koha