Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Analiza porównawcza leczenia zawału serca w województwie świętokrzyskim w latach 1992-1996 i 2005-2006 z uwzględnieniem odmienności przebiegu klinicznego i terapii kobiet = Differences in clinical course and treatment of myocardial infarction in years 1992-1996 and 2005-2006 in Świętokrzyskie district, taking into consideration gender bias - a comparative analysis / Anna Polewczyk, Agnieszka Janion-Sadowska, Marcin Sadowski, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Differences in clinical course and treatment of myocardial infarction in years 1992-1996 and 2005-2006 in Świętokrzyskie district, taking into consideration gender bias - a comparative analysis.Online Access: Click here to access online
Analysis of patient survival after permanent pacemaker implantation at the Świętokrzyskie Cardiac Center in Kielce = Analiza przeżycia chorych po wszczepieniu stymulatorów serca na stałe na podstawie doświadczeń Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach / Janusz Sielski, Paweł Wałek, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Analiza przeżycia chorych po wszczepieniu stymulatorów serca na stałe na podstawie doświadczeń Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach.
Analiza przeżycia chorych po wszczepieniu stymulatorów serca na stałe na podstawie doświadczeń Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach = Analysis of patient survival after permanent pacemaker implantation at the Świętokrzyskie Cardiac Center in Kielce / Janusz Sielski, Paweł Wałek, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Analysis of patient survival after permanent pacemaker implantation at the Świętokrzyskie Cardiac Center in Kielce.Online Access: Click here to access online
Powikłania u kobiet w trakcie leczenia ostrej fazy zawału serca z uniesieniem odcinka ST = Complications during management of the acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction in females / Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Complications during management of the acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction in females.
Complications during management of the acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction in females = Powikłania u kobiet w trakcie leczenia ostrej fazy zawału serca z uniesieniem odcinka ST / Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Powikłania u kobiet w trakcie leczenia ostrej fazy zawału serca z uniesieniem odcinka ST.
Sudden cardiac death - what do we know and how do we prevent it? = Nagły zgon sercowy - co wiemy i jak zapobiegamy? / Łukasz Zandecki, Marcin Sadowski, Szymon Domagała, Agnieszka Łętek, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Nagły zgon sercowy - co wiemy i jak zapobiegamy?.
Coronary embolism causing acute myocardial infarction : review of the literature / Małgorzata Zachura, Łukasz Piątek, Jacek Kurzawski, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Zator tętnic wieńcowych powodujący ostry zawał serca : przegląd literatury.Online Access: Click here to access online
Lead-dependent infective endocarditis and pocked infection : similarities and differences / Anna Polewczyk, Agnieszka Kędra-Banasik, Aneta Polewczyk, Rafał Podlaski, Marianna Janion, Andrzej Kutarski. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Odelektrodowe zapalenie wsierdzia i miejscowa infekcja loży generatora : podobieństwa i różnice.Online Access: Click here to access online
Is the time between onset of pain and restoration of patency of infarct-related artery shortened in patients with myocardial infarction? : the effects of the Kielce Region System for Optimal Management of Acute Myocardial Infarction / Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Janusz Sielski, Łukasz Zandecki, Marianna Janion, Lech Poloński. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Czy skrócono czas od wystąpienia bólu do udrożnienia tętnicy u pacjentów z zawałem serca? : efekty funkcjonowania Świętokrzyskiej Sieci Optymalnego Leczenia Zawału Serca.Online Access: Click here to access online
AAI - the forgotten pacing mode / Szymon Domagała, Anna Polewczyk, Łukasz Zandecki, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: AAI - zapomniany tryb stymulacji.Online Access: Click here to access online
Ventricular arrhythmias in a pregnant female : clinical implications / Ewelina Nowak, Marianna Janion, Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk, Marek Sikorski, Izabela Wojarska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Komorowe zaburzenia rytmu serca u kobiety w ciąży : implikacje kliniczne.
Badanie przedmiotowe / Marianna Janion. Source: Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdańsk : Via Medica, 2019

Powered by Koha