Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Stosunki polsko-niemieckie : integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Jałowieckiego i Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-030552] (1).
Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej : podręcznik akademicki / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : ŚWNWSZiNS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007400] (5).
  Copies available for hold on place: [M-101374] (1).
Reguły działania w społeczeństwie i w nauce : szkice socjologiczne / Bohdan Jałowiecki. Publisher: Warszawa : Scholar, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101373] (1).
Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich / Bohdan Jałowiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-100677] (1).
Metropolie / Bohdan Jałowiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość / red. Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z. Sowa, Piotr Dudkiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : UW, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-028897] (1).
Rozwój lokalny / Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : UW. WGiSR, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-030978] (1).
Miasto i społeczne procesy urbanizacji : problemy, teorie, metody / Bohdan Jałowiecki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-071330] (1).
Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej / red. Bohdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański. Edition: Wyd. 2 zm., (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060398] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107720] (1).
Czy metropolia jest miastem? / red. nauk. Bohdan Jałowiecki ; EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060407] (9).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne / Krzysztof Zagóski, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki ; CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej, EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066711] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108004] (1).
Społeczne wytwarzanie przestrzeni / Bohdan Jałowiecki. Edition: Wyd. nowe popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107781] (1).
Metropolie mniejszości : mniejszości w metropoliach / red. nauk. Bohdan Jałowiecki i Elżbieta Anna Sekuła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-092893] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Geografia technopolii / Georges Benko ; tł. Krzysztof Malaga ; red. nauk. Bohdan Jałowiecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. Other title: Géographie des technopôles.Availability: Copies available for hold on place: [M-081019] (1).
Czytanie przestrzeni / Bohdan Jałowiecki. Publisher: Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-099281] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112763] (1).

Powered by Koha