Your search returned 57 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Projekt konstytucji dla Galicji z 1790 r. ("Charta Leopoldina") : tekst i przekład / wydali Stanisław Grodziski i Artur St. Gerhardt. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. Other title: Charta Leopoldina a. 1790 : conscripta editur atque in linguam polonam vertitur.Availability: Copies available for hold on place: [M-068500] (1).
Prehistoria / oprac. nauk. Janusz K. Kozłowski ; [aut. tomu Jan Chochorowski, Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski]. Publisher: Kraków : Opres, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-093723] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Starożytność. Cz. 2 / oprac. nauk. Jan Kieniewicz, główny konsultant Maria Krzysztof Byrski ; [aut. tomu Piotr Balcerowicz et al.]. Publisher: Kraków : Opres, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093724] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Średniowiecze / oprac. nauk. Maciej Salamon i Anna Waśko ; [aut. t. Maciej Salamon, Anna Waśko]. Publisher: Kraków : Opres, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093727] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia nowożytna / oprac. nauk. Antoni Podraza ; [aut. t. Piotr Franaszek et al.]. Publisher: Kraków : Opres, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093726] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia nowoczesna / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz ; [aut. t. Andrzej Bryk et al.]. Publisher: Kraków : Opres, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-093729] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Europa. Cz. 1 / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz i Antoni Podraza ; [aut. t. Antoni Cetnarowicz et al.]. Publisher: Kraków : Opres : "Colonel", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-093728] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Europa. Cz. 2 / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz i Antoni Podraza ; [aut. t. Antoni Cetnarowicz et al.]. Publisher: Kraków : Opres, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-093815] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Polska odrodzona 1914-1939 / Stanisław Kutrzeba ; przejrzał, uzup. i do dr. przygot. Stanisław Grodziski. Edition: Wyd. 1 (5).Publisher: Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-091795] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088525] (1).
Porównawcza historia ustrojów państwowych / Stanisław Grodziski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-103901] (14).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
  Checked out (2).
Dzieje Polski piastowskiej : (VIII wiek - 1370) / Jerzy Wyrozumski. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031324] (1).
Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763) / Józef Andrzej Gierowski. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001) / Andrzej Leon Sowa. Publisher: Kraków : Fogra Oficyna Wydawnicza ; Warszawa : Świat Książki - Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071607] (1).
Azja. Cz. 1 / oprac. nauk. Marek M. Dziekan ; [aut. tomu Agata Bareja-Starzyńska et al.]. Publisher: Kraków : Opres, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-093814] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Azja. Cz. 2 / oprac. nauk. Marek M. Dziekan ; [aut. t. Agata Bareja-Starzyńska et al.]. Publisher: Kraków : Opres, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-093730] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Najdawniejsze dzieje ziem polskich : (do VII w.) / Janusz Krzysztof Kozłowski, Piotr Kaczanowski. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-060861] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506) / Krzysztof Baczkowski. Publisher: Kraków : Fogra Oficyna Wydawnicza, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polska w czasach przełomu : (1764-1815) / Stanisław Grodziski. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polska w czasach walk o niepodległość : (1815-1864) / Marian Zgórniak. Publisher: Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki - Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Od niewoli do niepodległości : (1864-1918) / Józef Buszko. Publisher: Kraków : Fogra, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918-1945) / Czesław Brzoza. Publisher: Kraków : Fogra Oficyna Wydawnicza, cop. 2001. Other title: Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918-1945).Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
W Królestwie Galicji i Lodomerii / Stanisław Grodziski. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-011051] (1).
Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze "Solidarności" : 1980-1990 : materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S" i Społecznej Rady Legislacyjnej / zebr. i przygotowali do wyd.: Kazimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-069725] (2).
  Copies available for hold on place: [M-038157] (1).
Świat przed "rewolucją" neolityczną / Janusz Krzysztof Kozłowski ; rozdz. 3 napisał Francesco Mallegni ; [tł. rozdz. 3 Krystyna Pławat]. Publisher: Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Stary i nowy świat : od "rewolucji" neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego / pod red. nauk. Joachima Śliwy ; [aut.] Jan Chochorowski [et al.]. Publisher: Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Świat okresu cywilizacji klasycznych / pod red. nauk. Aleksandra Krawczuka ; [aut.] Piotr Kaczanowski [et al.]. Publisher: Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Lists:
Kształtowanie średniowiecza / pod red. nauk. Macieja Salamona ; [aut.] Adam Bieniek [et al.]. Publisher: Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Późne średniowiecze / pod red. nauk. Krzysztofa Baczkowskiego ; [aut.] Krzysztof Baczkowski [et al.]. Publisher: Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Narodziny świata nowożytnego : 1453-1605 / Stanisław Grzybowski. Publisher: Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Świat w XVII wieku / pod red. nauk. Antoniego Podrazy ; [aut.] Jakub Basista [et al.]. Publisher: Kraków : Fogra Oficyna Wydawnicza ; Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, cop. 2005. Other title: Świat w siedemnastym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).

Powered by Koha