Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo pracy w samorządzie terytorialnym / Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : "Difin", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-072555] (1).
Górole, górole góralsko muzyka : śpiewki Podhala / wybór melodii i tekstów Aleksandra Szurmiak-Bogucka ; fot. Krystyna Gorazdowska, Zbigniew Kamykowski, Władysław Werner; oprac. graficzne Barbara Brzozowska; red. Władysław Dulęba. Publisher: Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1959. Availability: Copies available for hold on place: [M-009100] (1).
Zatrudnienie, bezrobocie, pomoc społeczna : tabele kompetencyjne / autor Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Departament Reform Ustrojowych Państwa, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-009626] (1).
Urzędy i godności w dawnej Polsce / Zbigniew Góralski. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1984. Availability: Copies available for loan: [M-032963] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032962] (1).
Austria a trzeci rozbiór Polski / Zbigniew Góralski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-036917] (1).
Urzędy i godności w dawnej Polsce / Zbigniew Góralski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-073556] (1).
Z zagadnień współczesnego prawa pracy : księga jubileuszowa profesora Henryka Lewandowskiego / pod red. Zbigniewa Górala. Publisher: Warszawa : Wolters KLuwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne / pod red. Zbigniewa Górala. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078538] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Bezrobocie kobiet w Polsce / Zdzisława Janowska, Jolanta Martini-Fiwek, Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-078824] (1).
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : praktyczny komentarz / pod red. Zbigniewa Górala ; [aut.:] Edyta Bielak-Jomaa [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093996] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy / Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094909] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowne podstawy zatrudnienia / Piotr Prusinowski ; red. nauk. Zbigniew Góral. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-094914] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. naukowa Zbigniew Góral. Edition: Stan prawny na 31 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne : tabele kompetencyjne / [Teresa Wyka, Barbara Jaworska-Dębska]. Edition: 2 wyd., stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085782] (1).
System prawa pracy. T. 7, Zatrudnienie niepracownicze / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Tomasz Duraj, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jacek Męcina, Jerzy Oniszczuk, Andrzej Patulski, Michał Skąpski, Andrzej M. Świątkowski, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Alina Wypych-Żywicka. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
40 lat Kodeksu pracy / redakcja naukowa Zbigniew Góral, Marcin A. Mielczarek. Edition: Stan prawny na 30 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Other title: Czterdzieści lat Kodeksu pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks pracy : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Krzysztof W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Michał Skąpski, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. Edition: 3. wyd., stan prawny na 2 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-109950] (1).
Konstytucja RP. T. 2, Komentarz : art. 87-243 / redaktorzy Marek Safjan, Leszek Bosek ; autorzy Dobrochna Bach-Golecka, Leszek Bosek, Agata Barbara Capik, Piotr Chybalski, Piotr Czarny, Dorota Dąbek, Teresa Dębowska-Romanowska, Dariusz Dudek, Maciej Dybowski, Ewelina Gierach, Mariusz Jerzy Golecki, Lesław Góral, Patrycja Grzebyk, Paweł Grzegorczyk, Piotr Karlik, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Krzysztof Kozłowski, Marzena Laskowska, Adam Łazowski, Adam Mariański, Andrzej Mączyński, Wiesława Miemiec, Bogumił Naleziński, Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Wojciech Piątek, Jan Podkowik, Jacek Sadomski, Andrzej Sakowicz, Krystyna Sawicka, Andrzej Skoczylas, Sławomir Steinborn, Marcin Stębelski, Krzysztof Szczucki, Bartosz Szczurowski, Maciej Szpunar, Piotr Tuleja, Karol Weitz, Marcin Wiącek, Paweł Wiliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-107647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (2).
System prawa pracy. T. 4, Indywidualne prawo pracy, pozaumowne stosunki pracy / redakcja naukowa Zbigniew Góral ; [autorzy] Krzysztof W. Baran [i 16 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Chyłe pola = Slaping fields / realizacja Władysław Ślesicki. Source: Władysław Ślesicki Warszawa : Narodowy Instytut Audiowizualny, 2010Other title: Slaping fields.Online Access: Click here to access online
Kodeks pracy : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; autorzy Krzysztof W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek, Magdalena Kuba, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Piotr Prusinowski, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. Edition: 4. wydanie, stan prawny na 25 maja 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych / Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski ; redakcja naukowa serii Zbigniew Góral. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-113252] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Lists:
System prawa pracy. T. 9, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy globalne / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; autorzy Maria Bosak-Sojka, Antoni Dral, Izabela Florczak, Monika Gładoch, Zbigniew Góral, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Magdalena Kuba, Tadeusz Kuczyński, Małgorzata Kurzynoga, Monika Latos-Miłkowska, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dariusz Makowski, Andrzej Patulski, Jan Piątkowski, Łukasz Pisarczyk, Joanna Połatyńska, Piotr Prusinowski, Magdalena Rycak, Ewa Staszewska, Artur Tomanek, Monika Tomaszewska, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Marcin Wujczyk, Teresa Wyka, Janusz Żołyński. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Other title: Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy globalne.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Dokumentacja pracownicza / Izabela Florczak, Marcin A. Mielczarek, Marcin Wujczyk. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Źródła międzynarodowego prawa pracy i ich wpływ na system prawa polskiego / Zbigniew Góral, Aneta Tyc. Source: System prawa pracy. T. 9 Warszawa : Wolters Kluwer, 2019

Powered by Koha