Your search returned 70 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego / Bertrand Russell ; przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. Other title: History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day.Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Kazimierz Ajdukiewicz ; wstęp Jan Woleński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kęty : Wydawnictwo Antyk ; Warszawa : Fundacja Aletheia, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007427] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069550] (1).
Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Kazimierz Ajdukiewicz ; wstęp Jan Woleński. Edition: Wyd. 4, popr.Publisher: Kęty : Wydaw. Antyk ; Warszawa : Fundacja Aletheia, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049022] (6).
O demokracji w Ameryce / Alexis de Tocqueville ; przeł. Barbara Janicka i Marcin Król. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-060200] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
  Checked out (1).
Czym jest filozofia starożytna? / Pierre Hadot ; przeł. Piotr Domański. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023539] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095813] (1).
Mit i religia w Grecji starożytnej / Jean-Pierre Vernant ; przełożył Krzysztof Środa. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 1998. Other title: Mythe et religion en Grece ancienne.Availability: Copies available for loan: [M-054848] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088695] (1).
Muzeum jako przedsiębiorstwo : łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury / Gerald Matt ; współpraca, oprac. polskiej wersji i wstęp Hanna Wróblewska ; przeł. Andrzej Wajs. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002410] (2).
  Copies available for reference: [CZ 7] (1).
Paideia : formowanie człowieka greckiego / Werner Jaeger ; przeł. Marian Plezia i Henryk Bednarek. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087145] (1).
Traktat o naturze ludzkiej / David Hume ; wstęp i przypisy J. P. Wright, R. Stecker i G. Fuller ; przeł. Czesław Znamierowski. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006971] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112069] (1).
Lewiatan czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego / Thomas Hobbes ; przeł. Czesław Znamierowski ; wstęp i przypisy J. C. A. Gaskin ; [aparat krytyczny przeł. Barbara Stanosz]. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2005. Other title: Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego.Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Jednostka czy wspólnota : spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska" / Andrzej Szahaj. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Rozmowy z Isaiahem Berlinem / Ramin Jahanbegloo ; przeł. Magda Pietrzak-Merta. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002. Other title: Conversations with Isaiah Berlin.Availability: Copies available for hold on place: [M-053580] (1).
Fenomenologia ducha / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Światosław Florian Nowicki. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055125] (2).
  Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Antropologia strukturalna / Claude Lévi-Strauss ; przeł. Krzysztof Pomian. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-101402] (1).
Logika odkrycia naukowego / Karl R. Popper ; przeł. Urszula Niklas. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002. Other title: Logic of scientific discovery.Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Homo ludens : zabawa jako źródło kultury / Johan Huizinga ; przeł. Maria Kurecka i Witold Wirpsza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Język i rozumienie / Hans-Georg Gadamer ; wybór, przekł. i posł. Piotr Dehnel i Beata Sierocka. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-059872] (1).
Jak mi się podoba : eseje, felietony, listy / George Orwell ; wybrał i wstępem poprz. Paweł Śpiewak ; przeł. Anna Husarska, Marcin Szuster i Bartłomiej Zborski. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002. Other title: Complete works of George Orwell.Availability: Copies available for hold on place: [M-059913] (1).
Prawo ludów / John Rawls ; przeł. Michał Kozłowski. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2001. Other title: Law of peoples.Availability: Copies available for hold on place: [M-076937] (1).
Sacrum a profanum : o istocie sfery religijnej / Mircea Eliade ; przeł. Bogdan Baran. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2008. Other title: Heilige und das Profane.Availability: Copies available for hold on place: [M-101245] (1).
Od drzewa do labiryntu : studia historyczne o znaku i interpretacji / Umberto Eco ; przeł. Grażyna Jurkowlaniec [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-109145] (1).
Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu / Oliver Leaman ; przeł. Michał Lipszyc. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2004. Other title: Brief introduction to Islamic philosophy.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Za ostatnim niebem : Palestyńczycy / Edward W. Said ; fot. Jean Mohr ; przeł. Michał Lipszyc. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002. Other title: After the last sky.Availability: Copies available for loan: [M-064736] (5).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Sposoby widzenia : na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera / [aut. książki John Berger et al.] ; przeł. Mariusz Bryl. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-062619] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109096] (1).
O patrzeniu / John Berger ; przeł. Sławomir Sikora. Publisher: Warszawa ; Fundacja Aletheia, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 7] (1).
Niebezpieczna wiedza : wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama / Luuc Kooijmans ; przeł. Robert Pucek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010. Other title: Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama | Gevaarlijke kennis.Availability: Copies available for hold on place: [M-111022] (1).
Odkrycie ducha : studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia / Bruno Snell ; przeł. Agna Onysymow. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-100227] (1).
Dialektyka poza dialektyką : od Bataille'a do Derridy / Małgorzata Kowalska. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-112077] (1).
Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia / Edmund Husserl ; przeł. i wstępem opatrzył Janusz Sidorek. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-088619] (1).
Filozofia jako ścisła nauka / Edmund Husserl ; tł. Włodzimierz Galewicz. Publisher: Warszawa : Fundacja "Aletheia", 1992. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-088620] (1).

Powered by Koha