Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bibliografia prac Instytutu Studiów Politycznych PAN 1990-2000 / pod red. Józefa Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-068362] (1).
Europa u progu XXI wieku / red. nauk. Józef M. Fiszer. Publisher: Warszawa : WSHiP, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039712] (1).
Eurowybory 2004 : kandydaci i programy / pod red. Inki Słodkowskiej i Magdaleny Dołbakowskiej ; ze wstępem Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005. Other title: Eurowybory dwa tysiące cztery.Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Systemy polityczne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna w państwach postkomunistycznych Europy i Azji w latach 2004-2005 / pod red. Józefa M. Fiszera ; aut. Józef M. Fiszer [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie - przeżytek czy przyszłość? / pod red. Józefa Fiszera i Czesława Mojsiewicza ; Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Publisher: Poznań ; Warszawa : Typografika, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-040122] (1).
Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego : Polska, ZSRR, NRD, Czechosłowacja, Węgry / pod red. Józefa Fiszera i Jerzego Holzera ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja im. Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta. Publisher: Warszawa : ISP PAN : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-051868] (1).
Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej / pod red. Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska, Unia Europejska, świat : wybrane problemy / pod red. Józefa M. Fiszera ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Republika Federalna Niemiec : informator / Józef Fiszer ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-078586] (1).
Polska w Unii Europejskiej : aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-polityczne i wojskowe / pod red. Józefa M. Fiszera ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-109993] (1).
Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony : doświadczenia i nowe wyzwania / pod red. Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-109854] (1).
Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego ładu międzynarodowego / pod red. Józefa M. Fiszera i Mikołaja J. Tomaszyka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-108116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym / red. nauk. Józef M. Fiszer i Paweł Olszewski ; Instytut Studiów Politycznych PAN. Zakład Europeistyki. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-108120] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie : miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera ; [Instytut Studiów Politycznych PAN. Zakład Europeistyki]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Współpraca transatlantycka : aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera [et al. ; Instytut Stosunków Politycznych PAN. Zakład Europeistyki]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Fundacja im. Konrada Adenauera, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-094083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Unia Europejska - Chiny : dziś i w przyszłości / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Dziesięć lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej : próba bilansu i nowe otwarcie / pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099430] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Policy of the Federal Republic of Germany toward Russia in the mulipolar world order : its objectives, tasks and consequences for Europe / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
Czy Unia Europejska zagraża Polsce i jej racji stanu? : aspekty teoretyczne i utylitarne / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej / Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
European Union and China in the twenty-first century : problems, opportunities and threats / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
Szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej po Brexicie : implikacje dla Polski / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
Stanowisko Rosji wobec akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Other title: Stanowisko Rosji wobec akcesji Polski do North Atlantic Treaty Organization i Unii Europejskiej.Online Access: Click here to access online
Bilans dotychczasowego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jej perspektywy w XXI wieku / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
The Treaty of Good Neighbourship and Friendly Cooperation of 17 June 1991 between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany : origin, aims and implementation : successes, failures and prospects in the context of the migration crisis in Europe / Józef M. Fiszer, Marta M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
Pozytywne i negatywne aspekty działalności państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2018 / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
Polska w Unii Europejskiej - sukcesy, porażki, zagrożenia i perspektywy / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku : cele, wyzwania, kierunki, szanse i zagrożenia / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online
The thirtieth anniversary of the sejm and senate elections in 1989 : systemic transformation in Poland and its consequences for Europe and the World / Józef M. Fiszer. Source: Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2010-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha