Your search returned 182 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kultury pozaeuropejskie i globalizacja : zderzenia / red. nauk. Jerzy Zdanowski ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-065890] (4).
  Copies available for hold on place: [M-095519] (1).
Polityka społeczna w świadomości społecznej : raport z badań sondażowych / pod red. Małgorzaty Szylko-Skoczny ; oprac. zespół w składzie Renata Gierszewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Accession negotiations : Poland on the road to the European Union / [ed. Agnieszka Biegaj]. Publisher: Warszawa : Government Plenipotentiary for Poland's Accession Negotiations to the European Union : Chancellary of the Prime Minister Republic of Poland, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-086443] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011711] (1).
Trudna sztuka polityki : szanse, ryzyko, błąd / pod red. Tadeusza Klementewicza. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Other title: Difficult art of politics.Availability: Copies available for hold on place: [M-068361] (1).
Edukacja i polityka : wybrane problemy postaw społeczno-politycznych polskich nauczycieli, studentów i uczniów z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych / Bronisław Gołębiowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-073291] (1).
Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich : (raport z badań) / Grażyna Firlit-Fesnak. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089045] (1).
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej / [red. Agnieszka Biegaj ; tł. Maciej Soborczyk]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, 2001. Other title: Beitritt Polens zur Europäischen Union.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Krótka encyklopedia USA / Maksymilian Berezowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-092473] (2).
  Copies available for hold on place: [M-100013] (1).
Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / pod red. Barbary Fijałkowskiej i Arkadiusza Żukowskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2002. Other title: Unification and differentiation of contemporary Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-109996] (1).
Konstytucje polskie : 1918-1998 / [oprac.] Tadeusz Mołdawa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Organizacje międzynarodowe : założenia, cele, działalność : podręcznik akademicki / Ewa Latoszek, Magdalena Proczek. Publisher: Warszawa : ELIPSA, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015 : Polska w Unii Europejskiej : konferencja u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniach 25-26 czerwca 2002 r. = Strategy for Poland after the accession to the European Union in the years 2004-2015 / Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2002. Other title: Strategy for Poland after the accession to the European Union in the years 2004-2015 | Polska w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-006700] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Nowy system przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 28 listopada 2002 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie / red. nauk. Mirosław Kaliński ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046198] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098886] (1).
Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089018] (1).
Historia Tajwanu / Roman Sławiński. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-075139] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101802] (1).
Strategia rozwoju Polski do roku 2020 : synteza = Strategy for the development of Poland up to the year 2020 / [oprac. red.: Maria Stefańska-Matuszyn] ; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2000. Other title: Strategy for the development of Poland up to the year 2020.Availability: Copies available for hold on place: [M-089556] (1).
System wyborczy i wybory w Polsce 1989-1998 : parlamentarne spory i dyskusje / Ryszard Chruściak. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089037] (1).
Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : przebieg prac parlamentarnych / Ryszard Chruściak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-074443] (1).
W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego : dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP / Stanisław Gebethner ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039295] (1).
Polski system polityczny w okresie transformacji / Ryszard Chruściak [et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089100] (1).
Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych : (materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego), Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r. / pod red. Stanisława Gebethnera i Ryszarda Chruściaka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszwa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Analiza koniunktury i badanie rynków / Marek Lubiński. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000460] (1).
Wspólnota polityczna w dobie globalizacji : między jednością a różnorodnością / red. Krzysztof Maryl, Michał B. Mojski, Konrad Romaniuk ; przedm. Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Konstytucja RP : oczekiwania i nadzieje : materiały z konferencji naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopad 1996 r. : pod patronatem marszałka sejmu RP Józefa Zycha / pod red. nauk. Tadeusza Bodio, Wojciecha Jakubowskiego ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-013467] (1).
Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Zielińskiego. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 1993. Availability: Copies available for loan: [M-065869] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069393] (1).
Kirgistan : historia - społeczeństwo - polityka / pod red. nauk. Tadeusza Bodio ; [tł. Aalybek Akunov et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092208] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101805] (1).
Uzbekistan : historia - społeczeństwo - polityka / pod red. nauk. Tadeusza Bodio ; [tł. Tadeusz Bodio et al.]. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-092205] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Tadżykistan : historia - społeczeństwo - polityka / pod red. nauk. Tadeusza Bodio ; [tł. Tadeusz Bodio et al.] ; Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092206] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101811] (1).
Marginalność i marginalizacja społeczna / Tadeusz Kowalak. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005453] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087004] (1).
Polacy w Gruzji : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet im. Iw. Dżawachiszwili i Uniwersytet Warszawski, Tbilisi, 26-27 października 2000 r. / pod red. Marii Filiny i Józefa Porayskiego-Pomsty ; [przekł. z jęz. ros. na jęz. pol. Krystyna Porayska-Pomsta, Józef Porayski-Pomsta ; oprac. tekstów w jęz. gruz. Chatuna Ratiani] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego, Państwowy Uniwersytet im. Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polaków w Gruzji "Polonia". Publisher: Warszawa : Elipsa, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).

Powered by Koha