Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Media masowe w systemach demokratycznych : teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego : praca zbiorowa / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Publisher: Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005942] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Społeczne przestrzenie doświadczenia : metoda interpretacji dokumentarnej / pod red. Sławomira Krzychały ; [tł. Sławomir Krzychała]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Prawo socjalne dla pedagogów / Iwona Sierpowska. Publisher: Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / praca pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. Publisher: Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Paradoks demokracji / Chantal Mouffe ; wstęp Leszek Koczanowicz ; przeł. Wojciech Jach, Magdalena Kamińska, Andrzej Orzechowski ; red. nauk. Andrzej Orzechowski, Lotar Rasiński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006660] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Wspólnota i emancypacje : spór o społeczeństwo postkonwencjonalne / Leszek Koczanowicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005970] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097802] (1).
Między patosem a dekadencją : studia i szkice socjopedagogiczne / Zbigniew Kwieciński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania / red. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica ; [Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-098176] (1).
Język @ multimedia / pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. Other title: Język a multimedia.Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń aktami przemocy / Marek Ilnicki, Krzysztof Kubiak, Piotr Mickiewicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań / red. Agnieszka Janiak, Wanda Krzemińska, Anna Wojtasik-Tokarz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097742] (1).
Lists:
Telewizyjna transmisja sportowa czyli Największy teatr świata / Andrzej Ostrowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2007. Other title: Największy teatr świata.Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Szkolnictwo w Republice Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej w drugiej połowie XX wieku : zarys problemu / Krzysztof Szewior. Publisher: Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. Other title: Szkolnictwo w RFN i NRD w drugiej połowie XX wieku.Availability: Copies available for hold on place: [M-098233] (1).
Hegemonia i socjalistyczna strategia : przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej / Ernesto Laclau, Chantal Mouffe ; przeł. Sławomir Królak ; wstęp Sławomir Sierakowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-069552] (1).
W trosce o człowieczeństwo : klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego / Martha C. Nussbaum ; przeł. Astrid Męczkowska ; wstęp Jerzy Szacki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-083750] (1).
From total war to war against terrorism / ed. by: Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Odnowa teorii społecznej i politycznej / Richard J. Bernstein ; wprowadzenie Adam Chmielewski ; przełożyli Jan Grzymski, Maciej Kassner, Andrzej Orzechowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Pedagogika miejsca / pod red. Marii Mendel. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).

Powered by Koha