Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 15 sierpnia 2001 r.Publisher: [Kraków] : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072960] (1).
Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.] Bogdan Dolnicki [et al.]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023947] (5).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na 15 lipca 2003 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-074982] (4).
  Copies available for hold on place: [M-072959] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046579] (3).
Administracja pod wpływem prawa europejskiego : XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Katowice, 14-17 września 2005 roku : referaty i głosy w dyskusji / pod red. Bogdana Dolnickiego i Joanny Jagody. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080993] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095670] (1).
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Bogdana Dolnickiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.Publisher: Bydgoszcz [etc.] : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007136] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.] Bogdan Dolnicki [et al.]. Edition: 2. wyd., stan prawny na 22 października 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090783] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055969] (8).
Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji / red. nauk.: Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 września 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (2).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: 5. wyd., stan prawny na 31 marca 2012 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-096316] (5).
Ustawa o samorządzie gminnym / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.] Bogdan Dolnicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 27 września 2010 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100479] (1).
Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. naukowa Bogdan Dolnicki ; aut. Bogdan Dolnicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Jawność w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Swoiste źródła prawa / pod redakcją Bogdana Dolnickiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii : analiza prawnoporównawcza / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Joanna Jagoda, Anna Łabno, Roman Marchaj, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, João Caupers, Isabel Celeste Fonseca, Ana Raquel Moniz, António Lorena de Sèves ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Local government in Poland and Portugal : comparative legal analysis.Availability: Copies available for loan: [M-099267] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; [autorstwo poszczególnych komentarzy: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbicka, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-108195] (1).
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102738] (4).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (3).
Sposoby realizacji zadań publicznych / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2009 r., I OSK 1297/09 / Bogdan Dolnicki, Anna Chorążewska, Adrian Faruga. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-
Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym Aglomeracji Górnośląskiej / Bogdan Dolnicki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Act on the Metropolitan County of Upper Silesian Agglomeration - Assumptions.
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj. Edition: 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110981] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 września 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism / redakcja Bogdan Dolnicki ; Monika Augustyniak, Adrian Faruga, Roman Marchaj, Bogusław Przywora. Edition: Stan prawny na 7 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zakres zadań sekretarza o charakterze ustrojowo-organizacyjnym / redakcja Bogdan Dolnicki. Source: Sekratarz jednostki samorządu terytorialnego Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.
Pozycja ustrojowa sekretarza jednostki samorządu terytorialnego / redakcja Bogdan Dolnicki. Source: Sekratarz jednostki samorządu terytorialnego Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.
Rodzaje i charakter prawny relacji sekretarza z organami jednostek samorządu terytorialnego i piastunami tych organów / redakcja Bogdan Dolnicki. Source: Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania kompetencje schematy działań, wzory pism Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.
Inne zadania, obowiązki i kompetencje sekretarza / redakcja Bogdan Dolnicki. Source: Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania kompetencje schematy działań, wzory pism Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.

Powered by Koha