Your search returned 1314 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rynek młodych konsumentów / Anna Olejniczuk-Merta. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003173] (2).
  Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw / Maria Gmytrasiewicz. Publisher: Warszawa : Difin ; 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej / pod red. Tomasza Michalskiego. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-086938] (1).
Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Środkowej / Andrzej Tynel. Publisher: Warszawa : "Difin", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089508] (1).
Ocena projektów gospodarczych. Cz. 1, Modele i metody / Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Other title: Modele i metody.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ocena projektów gospodarczych. Cz. 2, Przykłady i zadania / Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem / pod red. Mariana Strużyckiego. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie / pod red. Jolanty Mazur ; [autorzy] Jolanta Mazur, Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska, Marzanna Witek-Hajduk, Teresa Dudzik, Andrzej Sznajder, Elżbieta Duliniec, Ewa Baranowska, Jacek Miroński. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Reklama w przedsiębiorstwie / Robert Nowacki, Marian Strużycki. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Zarządzanie marketingiem usług / Jolanta Mazur. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039630] (1).
Integracja ekonomiczna Polski z Unią Europejską / Andrzej Limański, Mieczysław Syrek. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-104540] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-053812] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Świderska et al]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083794] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogumiła Bernasia ; [aut. Bożena Ryszawska-Grzeszczak et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-021044] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach / Witold Bień, Andrzej Bień. Edition: Wyd. 3, zaktual. i uzup.Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach : po nowelizacji Kodeksu pracy z 26 lipca 2002 r. / Tadeusz Libera. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-073197] (1).
Prawo pracy w samorządzie terytorialnym / Zbigniew Góral. Publisher: Warszawa : "Difin", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-072555] (1).
Strategia personalna firmy / pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zmiany w kodeksie pracy : komentarz : przewodnik intertemporalny, kalendarz zmian mocy obowiązującej przepisów Kodeksu pracy, kalendarz zmian mocy obowiązującej przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy, ujednolicony tekst Kodeksu pracy i Ustawy nowelizującej / Irena Boruta [et al.] ; Zbigniew Hajn (red. nauk.). Publisher: Warszawa : Difin, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-051444] (1).
Zarządzanie jakością usług turystycznych / Magdalena Kachniewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne : przykład Francji i Polski : zbiór prac badawczych na temat zrealizowany w ramach umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Aix-Marseille III w Aix-en-Provence / koordynatorzy badań: ze s. fr. - Michel Buy, ze s. pol. - Henryk Lewandowski ; [red.: Henryk Lewandowski, Dariusz Makowski]. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047386] (4).
  Copies available for hold on place: [M-109883] (1).
Influence du droit communautaire sur le droit interne : cas de le France et de la Pologne : recueil de travaux de recherches sur le thème réalisé dans le cadre de la coopération scientifique entre l'Université de Łódź et l'Université d'Aix-Marseille III à Aix-en-Provence / coord. des recherches: Michel Buy, Henryk Lewandowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079637] (5).
  Copies available for hold on place: [M-071960] (1).
Prawoznawstwo : zarys wykładu : prawo w porządku społecznym / Krzysztof Pałecki. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Other title: Prawo w porządku społecznym.Availability: Copies available for loan: [M-001822] (5).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Zatrudnianie obywateli polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce / Katarzyna Głąbicka. Publisher: Warszawa : "Difin", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-037831] (1).
Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy / Janina Suzdorf. Publisher: Warszawa : Difin, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-037815] (1).
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Witold Bień. Edition: Wyd. 6 uzup. i zaktual.Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007511] (2).
Międzynarodowe prawo handlowe / Andrzej Tynel, Jan Funk, Władimir Chwalej ; red. nauk. Maksymilian Pazdan. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Other title: Kurs meždunarodnogo torgovogo prava.Availability: Copies available for loan: [M-047167] (2).
  Copies available for hold on place: [M-035768] (1).
Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Bożena Słomińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
E-commerce, e-banking : wyzwania globalizacji / Włodzimierz Szpringer. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej / Piotr Pełka, Mikołaj Stasiak. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2002 roku.Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095707] (1).

Powered by Koha