Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zwiększenie aktywności ruchowej społeczeństwa : realizacja 1 celu Narodowego Programu Zdrowia / [red. Grzegorz Ciura]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-000524] (1).
Przyszłość kształcenia podyplomowego lekarzy / [red. Grzegorz Ciura, Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-000536] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000535] (1).
Kultura fizyczna i sport w zadaniach własnych samorządów terytorialnych - doświadczenia z lat 1999-2003, finansowanie i formy realizacji zadań / [red. Grzegorz Ciura, Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-000538] (1).
Starzenie się społeczeństwa polskiego / pod red. Grzegorza Ciury i Wojciecha Zgliczyńskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Proces zmian organizacyjnych publicznej służby zdrowia na przykładzie projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw : (Druk Sejmowy nr 2278) / Grzegorz Ciura. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-094447] (1).

Powered by Koha