Your search returned 67 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie rozwojem firmy : strategia jakości ekologicznej / Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, cop. 2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Proekologiczny system zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa (włókienniczego) / Andrzej Chodyński. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Bielsko-Biała : Beskidzki Inst. Tekstylny, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-021523] (1).
Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie / Andrzej Chodyński ; Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Bielsku-Białej. Publisher: Bielsko-Biała : Wydaw. "Innowacje", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy : zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi / Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu : BIT, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049229] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jakość zarządzania w organizacjach non profit : konferencja / org.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego ; [red. nauk. A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha]. Publisher: Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093993] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100098] (1).
Zarządzanie wiedzą w organizacjach wobec wymogów nowoczesnej gospodarki / pod red. nauk. Andrzeja Chodyńskiego. Edition: Wyd. 2 popr. i zm.Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-114754] (1).
Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-114997] (1).
Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Wyższej Szkoły im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049974] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw / Andrzej Chodyński. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049990] (6).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji / Andrzej Chodyński, Adam Stefan Jabłoński, Marek Marian Jabłoński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-049572] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-028498] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacjach non-profit i administracji publicznej / redaktorzy naukowi: Andrzej Chodyński, Marian Huczek. Edition: Wydanie I.Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002922] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114730] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. Publisher: Kraków : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114603] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw / Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114542] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów / red. Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114583] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-082201] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Zarządzanie odpowiedzialnym rozwojem przedsiębiorstwa = Management of responsible development of enterprise / red. nauk. Andrzej Chodyński ; [tł. na jęz. ang. Marta Majdecka]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Other title: Management of responsible development of enterprise.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114732] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
  Checked out (1).
Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy = Business responsible to stake holders / red. naukowa Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Other title: Business responsible to stake holders.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114682] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences / ed. Bojan Krstić, co-ed. Andrzej Chodyński ; University of Niš. Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. Publisher: Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-095995] (1).
ECSR (Environmental Corporate Social Responsibility) jako współczesna koncepcja biznesu / Andrzej Chodyński, Adam S. Jabłoński, Marek M. Jabłoński. Source: Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007
Bezpieczeństwo ekologiczne, kompetencje a zaufanie międzyorganizacyjne : aspekty strategiczne / Andrzej Chodyński. Source: Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007
Odpowiedzialność ekologiczna w modelach rozwoju przedsiębiorstwa / Andrzej Chodyński. Source: Chodyński, Andrzej Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Proaktywny rozwój przedsiębiorstwa a obszary szans i zagrożeń ekologicznych / Andrzej Chodyński. Source: Chodyński, Andrzej Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Orientacja przedsiębiorcza w budowie kompetencji ekologicznych przedsiębiorstwa / Andrzej Chodyński. Source: Chodyński, Andrzej Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Odpowiedzialność ekologiczna we współczesnych modelach architektury biznesu / Andrzej Chodyński. Source: Chodyński, Andrzej Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Strategia rozwoju organizacji wobec potrzeb równoważenia celów interesariuszy / Andrzej Chodyński. Source: Chodyński, Andrzej Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Wykorzystanie Strategicznej Kart Wyników przy wdrażaniu strategii organizacji - założenia / Andrzej Chodyński. Source: Chodyński, Andrzej Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników - praktyka przedsiębiorstw / Adam Stefan Jabłoński. Source: Chodyński, Andrzej Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Realizacja strategii jakości opartej na kapitale intelektualnym organizacji a Strategiczna Karta Wyników / Marek Marian Jabłoński. Source: Chodyński, Andrzej Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007

Powered by Koha