Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2005 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079861] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2004 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-077383] (2).
  Copies available for hold on place: [M-031327] (1).
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce / Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel ; pod red. Wiesława Kisiela. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047947] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce : zagadnienia ustrojowoprawne / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-000635] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072871] (1).
Regulaminy urzędu gminy, starostwa oraz komunalnych jednostek organizacyjnych : wzory z komentarzem i orzecznictwem / Anna Chmielnicka, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008641] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080078] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Przegląd Prawa Publicznego / [red. nacz. Paweł Chmielnicki]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-. Other title: PPP | PPP Przegląd Prawa Publicznego.Availability: Copies available for hold on place: [CB-206] (13).
Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie / pod red. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 grudnia 2006 r., [stan orzecznictwa i literatury na dzień 30 września 2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102837] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2007 r., [stan orzecznictwa i literatury na 30 kwietnia 2007 r].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079321] (2).
  Copies available for hold on place: [M-065487] (1).
Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Bogusław Dziadkiewicz ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 23 maja 2007 r., [stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 lutego 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Lists:
Zakłady administracyjne w Polsce : ustrój wewnętrzny / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Konstytucyjny system władz publicznych / pod red. nauk. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Andrzej Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r., stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 listopada 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej / pod red. Pawła Chmielnickiego i Anny Dybały. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079866] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Stosunki pracy pracowników samorządowych / pod red. Mirosława Steca ; [aut. Paweł Chmielnicki et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy : statuty, wzory uchwał, orzecznictwo / Monika Augustyniak, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 1 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 2 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Reguły działania człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm prawnych / Paweł Chmielnicki, Anna Dybała, Michał Stachura. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 października 2013 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki ; [aut.: Paweł Bała et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / [aut.] Tomasz Bąkowski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie / Paweł Chmielnicki. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Jacek Srokosz, Adam Sulikowski ; [recenzenci Paweł Chmielnicki, Sławomir Tkacz] ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Wspólne spojrzenie na katedrę : mocne i słabe strony ruchu Law & Economics z punktu widzenia nauk prawnych / Paweł Chmielnicki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Common view of the cathedral : strong and weak sides of Law & Economics from the lawyers' point of view.
Metodyka badań nad źródłami powstawania prawa. Cz. 2, Uzasadnienie i objaśnienie poszczególnych faz badań / Paweł Chmielnicki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Research methods on material sources of law..
Społeczno-ekonomiczne przesłanki inicjatyw legislacyjnych w latach 2008-2011 / Paweł Chmielnicki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Socio-economic circumstances of legislative initiatives over the period 2008-2011.
Konspekt badań nad źródłami pochodzenia prawa / Paweł Chmielnicki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Practical scheme of research actions on material sources of law.
Uniwersalna metoda oceny skutków regulacji prawnych / Paweł Chmielnicki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Universal method of assessing the consequences of legal regulations.

Powered by Koha