Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mała encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja i Wojciecha Sokoła. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-035257] (4).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Wprowadzenie do teorii polityki / Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023869] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Ustroje państwowe / pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja) : studium prawnoustrojowe / Marek Chmaj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-059071] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej : [podręcznik] / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006308] (1).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 2 uzup. i poszerz., stan prawny na 1 października 2005 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Other title: System wyborczy RP.Availability: Copies available for loan: [M-047535] (12).
Encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja, Joanny Marszałek-Kawy, Wojciecha Sokoła. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-029842] (1).
Status prawny wojewody / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. rozdz. Marek Chmaj et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja, Joanny Marszałek-Kawy, Wojciecha Sokoła. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093611] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Athenaeum : Polska w świecie / redaktor naczelny Miłosz P. Wnuk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997-. Other title: Athenaeum. Polish Political Science Studies.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-49] (7).
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. rozdz. Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041415] (2).
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja ; [poszczególne rozdziały napisali Małgorzata Augustyniak et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002377] (2).
Rządy koalicyjne w III RP / pod red. Marka Chmaja ; [aut. rozdz. Wojciech Sokół et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Other title: Rządy koalicyjne w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-000450] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Marek Chmaj. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079553] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. rozdz. Marcin Bąkiewicz et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047681] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce T.1, Zasady ogólne / Marek Chmaj [et al]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046630] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa polityczne / Marek Chmaj [et al]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046646] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja ; [poszczególne rozdziały napisali Małgorzata Augustyniak et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100683] (3).
Wprowadzenie do teorii polityki / Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-049740] (1).
Status prawny partii politycznych w Polsce / Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-075161] (1).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-103754] (1).
Wolność zrzeszania się w Polsce / pod red. Marka Chmaja ; aut. Stanisław Bułajewski [et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112578] (1).
Administracja rządowa w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Status prawny rady gminy / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Marcin Bąkiewicz et al]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-103748] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej / redakcja naukowa Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec ; [recenzenci Marek Chmaj, Marian Zdyb ; tłumaczenie na język angielski Cezary T. Szyjko ; tłumaczenie na język niemiecki Ewelina Janas] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2015. Other title: Local self-government in the European Union Member-States | Kommunale Selbstverwaltung in den Ländern der Europäischen Union.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Marek Chmaj ; [poszczególne rozdziały napisali: Marek Chmaj, Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marcin Dąbrowski, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 25 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Rząd Tadeusza Mazowieckiego : (12 IX 1989-14 XII 1990) / Marek Chmaj. Source: Rządy koalicyjne w III RP Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006

Powered by Koha