Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Traktat o Unii Europejskiej ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : z komentarzem / [oprac.] Zdzisław Brodecki, Monika Drobysz, Sylwia Majkowska ; pod red. nauk. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076135] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Konkurencja / Jerzy Bieliński [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102808] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wolność gospodarcza / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo europejskiej integracji / Zdzisław Brodecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-104551] (1).
Infrastruktura / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Finanse / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Ochrona praw jednostki / Monika Adamczak-Retecka [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-090651] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112554] (1).
Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz / red. Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach ; aut. Magdalena Adamowicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2005 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).
Ecological damages in international law / Zdzisław Brodecki. Publisher: Warsaw : Polish Institute of International Affairs : Format-AB, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-028031] (1).
Europa sędziów / pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-109826] (1).
Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło ; [aut. leksykonu Zdzisław Brodecki et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach : komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów / Agnieszka Binięda [et al.] ; red. Zdzisław Brodecki. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Wspólnotowy kodeks proceduralny = Community procedural code / Tomasz Tadeusz Koncewicz ; sł. wstępne Koen Lenaerts ; postscriptum Zdzisław Brodecki. Edition: Stan prawny: marzec 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Community procedural code.Availability: Copies available for hold on place: [M-109812] (1).
Prawo integracji w Europie / Zdzisław Brodecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050782] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109817] (1).
Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz. T. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń / Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach, Marcin Glicz red. ; Magdalena Adamowicz [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Other title: Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń.Availability: Copies available for loan: [M-090809] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).
Europa urzędników / Monika Adamczak-Retecka [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komparatystyka kultur prawnych / Zdzisław Brodecki, Magdalena Konopacka, Aleksandra Brodecka-Chamera. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo europejskiej integracji / Zdzisław Brodecki. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-109816] (1).

Powered by Koha