Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie, Europejska Rada Zarządzania - CECIOS. Publisher: Warszawa ; Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1999. Other title: Developmental challenges and restructuring of enterprises.Availability: Copies available for loan: [M-053625] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039175] (1).
Restructuring of the national economy under the systemic transformation : papers from international scientific conference and CECIOS assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard Borowiecki ; Cracow University of Economics. Scientific Society for Organisation and Management, European Council of Management-CECIOS. Publisher: Warsaw ; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-011309] (1).
  Copies available for hold on place: [M-053620] (1).
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jana Czekaja i Stanisława Owsiaka ; aut. Ryszard Borowiecki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007052] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089567] (1).
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007506] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102833] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102834] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński red. nauk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-081366] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego i Marii Romanowskiej. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / Jarosław Kaczmarek [et al. ; red. nauk. Ryszard Borowiecki]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-044895] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050903] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; [aut. Ryszard Borowiecki et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095500] (1).
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-081363] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa / Ryszard Borowiecki [et al.]. ; pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo ABRYS, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane / Ryszard Borowiecki, Józef Czaja, Andrzej Jaki. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa ; Kraków : TNOiK, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-053624] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087502] (1).
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. Other title: Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Publisher: Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. Other title: Restructuring and development processes of enterprises and their value creation.Availability: Copies available for hold on place: [M-115007] (1).
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty / oprac. i red. naukowa Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Publisher: Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2005. Other title: Restructuring during economic transformation.Availability: Copies available for hold on place: [M-115008] (1).
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. Other title: Restructuring and competitiveness of enterprises.Availability: Copies available for hold on place: [M-053621] (1).
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Other title: Restructuring potential under globalization and new economy conditions.Availability: Copies available for loan: [M-081415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114998] (1).
Enterprises in the face of 21st century challenges : development - management - entrepreneurship / scientific ed.: Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-053619] (1).
Challenges and barriers of the 21st century economy : economic, legal, social and ecological aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. Other title: Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici.Availability: Copies available for loan: [M-053615] (1).
  Copies available for hold on place: [M-053614] (1).
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; [aut. Ryszard Borowiecki et al.]. Edition: Dodr.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059163] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107498] (1).
Developmental challenges of contemporary economies : management - finance - restructuring / ed. by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Publisher: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Other title: Restructuring challenges in the face of the global economic crisis.Availability: Copies available for loan: [M-081416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081417] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081115] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115000] (1).
Lists:

Powered by Koha