Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010 / wybór i oprac. nauk.: Paweł Borecki, Czesław Janik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Geneza modelu stosunków państwo-kościół w konstytucji RP / Paweł Borecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-084824] (1).
Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce - wybór aktów prawnych / wybór i oprac. nauk. Paweł Borecki, Czesław Janik. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Rola orzecznictwa w systemie prawa / redakcja naukowa Tomasz Giaro ; [autorzy]: Adam Bodnar, Piotr Bogdanowicz, Paweł Borecki, Małgorzata Gersdorf, Tomasz Giaro, Robert Grzeszczak, Beata Janiszewska, Przemysław Konieczniak, Hanna Litwińczuk, Krzysztof Pietrzykowski, Dorota Pudzianowska, Ryszard Piotrowski, Krzysztof Rączka, Marcin Romanowicz, Krzysztof Szczucki, Maciej Taborowski, Marcin Warchoł, Karol Weitz, Jan Winczorek, Kamil Zaradkiewicz, Anna Zawidzka-Łojek, Tadeusz Zembrzuski, Bohdan Zdziennicki, Sławomir Żółtek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-107137] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Autonomia Kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim / Paweł Borecki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Autonomy of churches and other denomination in modern Polish law.
Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a Trybunał Konstytucyjny / Paweł Borecki, Michał Pietrzak. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Status prawny wyznawców judaizmu w Polsce / Paweł Borecki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Reprywatyzacja nieruchomości na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich / Paweł Borecki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Historia ustroju i prawa polskiego : testy i kazusy / Paweł Borecki [et al.] ; pod red. Anny Rosner. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego / Paweł Borecki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Secular state in the light of the achievements of contemporary European constitutionalism.
Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim / Paweł Borecki. Source: Studia Prawnicze Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1963-Other title: Prohibiotion of discrimination in religion or belief in the Polish law.
Obsada godności Muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego a zasady Konstytucji RP / Paweł Borecki. Source: Studia Prawnicze Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1963-Other title: Filling in the post of Mufti of the Muslim Religious Union and principles of the Constitution of the Republic of Poland.

Powered by Koha