Your search returned 71 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Publisher: Kraków : PAU - Wydawca, 2000-. Other title: Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.Availability: Copies available for hold on place: [CB-243] (19).
Ostatnie zasyłam pożegnanie... : grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli 4 sierpnia 1864 / [red. nauk. Karolina Grodziska] ; Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-094507] (1).
Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / opracowali: Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz ; [fotografie Zbigniew Kos] ; Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. Other title: Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.Availability: Copies available for hold on place: [M-099371] (1).
Seria oryginalnych grafik artystów polskich w opracowaniu Aliny Kalczyńskiej : 1984-2014 / pomysłodawca wystawy Alina Kalczyńska ; autorzy fotografii Jakub Chojnacki, Piotr Hrehorowicz, Jan Motyka. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2018. Other title: Serie incisioni originali di artisti polacchi a cura di Alina Kalczyńska.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 76] (1).
Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 6, Corrigenda do Japonica 1 i [2] / Alfred Franciszek Majewicz. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-Other title: Corrigenda do Japonica 1 i [2].Online Access: Click here to access online
Pamiątki po "Ludziach legendowych". : Dary Anny Żulińskiej-Dutki do Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Joanna M. Dziewulska. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-Online Access: Click here to access online
Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umiejętności - karta z dziejów polskiej historii sztuki / Magdalena Adamska. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-Online Access: Click here to access online
Inwentarz kościołów dekanatu międzyboskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Agnieszka Biedrzycka. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
O sprawach doczesnych i rzeczach ostatecznych Franciszka Ignacego Molitora / Ewa Danowska. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Przemoc domowa w Krakowie w latach 1650-1763 w świetle mieszczańskich testamentów i inwentarzy / Maciej Ziemierski. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Inkunabuły szwedzkie w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Julia Czapla. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-Online Access: Click here to access online
Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Elżbieta Knapek. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-Online Access: Click here to access online
Dlaczego grafiki ornamentalne w Gabinecie Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN zasługują na naukowy katalog? / Magdalena Adamska. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
W sprawie proweniencji rycin ze zbioru Macieja Wodzińskiego : analiza dokumentów zachowanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu i w Bibliotece Naukowej PAU i PAN / Magdalena Adamska. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-Online Access: Click here to access online
Listy Samuela Adalberga do Hieronima Łopacińskiego z lat 1891-1897 w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Adrian Uljasz. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
"Przeżywamy wielkie dni dziejowe". : Obraz rodzącego się niepodległego państwa polskiego w "Dzienniczku z czasów wojny 1914-1921" Franciszka Dudy / Maria Urgacz. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Dokumenty papierowe z XIX i XX wieku w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Bożena Korniak. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Libretto Ludwika Osińskiego do opery Józefa Elsnera "Andromeda" z 1807 R. w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Adrian Uljasz. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Kilka uwag o wykonywaniu przez monarchę prawa patronatu na marginesie nieznanego dokumentu Władysława Jagiełły dla Mikołaja Trąby z 1390 R. / Elżbieta Knapek. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Henryk Bukowski i jego dar w 130. rocznicę ofiarowania / Julia Czapla. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Rękopisy autorskie dwóch patriotycznych wierszy Jana Lechonia / Adrian Uljasz. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Szlachcic - mieszczaninem. : Losy miecznika lubelskiego Józefa Siestrzeńskiego w świetle jego ostatniej woli z 17 czerwca 1652 R. / Maciej Ziemierski. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Jan Kazimierz Tetmajer w świetle spuścizny rękopiśmiennej w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Karolina Grodziska. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-Availability: No copies available
Nabytki rękopiśmienne w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie z lat 2009-2012 / Joanna M. Dziewulska. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Johna Webbera nieznany rysunek z Alaski. : Przyczynek do poszukiwań Northern Passage podczas trzeciej wyprawy kapitana Jamesa Cooka / Jan Motyka. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Obraz "Wizji św. Franciszka Salezego" w kościele Wizytek w Krakowie. : W kręgu recepcji rycin Carla Maratty / Janina Dzik. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Zjawa satyra i zbawienne działanie wina. : "Żywot Apolloniosa z Tyany" w miedziorytach Stradanusa z serii "Venationes" / Małgorzata Pokorska-Primus. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Ze źródeł do dziejów opozycji politycznej w II RP. : Odezwa gen. Bolesława Roji z 1937 R. w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Adrian Uljasz. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
Dar grafik dla Gabinetu Rycin w roku 2016 / Jan Motyka. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-
"Czym będzie Europa po skończonej wojnie?". : Wspomnienia Anny z Mycielskich Lisickiej z lat 1914-1915 / Bożena Korniak. Source: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków : PAU - Wydawca, 2000-

Powered by Koha