Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy / Maciej Bernatt. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Other title: Corporate social responsibility : constitutional and international perspective.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091242] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ochrona konkurencji i konsumentów : skrypt dla studentów ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i kierunków pokrewnych / Maciej Bernatt, Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089617] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / red. nauk. Tadeusz Skoczny, koordynatorzy działów Maciej Bernatt [et al.] ; aut. Dariusz Aziewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 18.01.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Społeczna odpowiedzialność biznesu : krytyczna analiza / pod red. Macieja Bernatta, Jerzego Bogdanienki, Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. : komentarz / redaktorzy naukowi Monika Namysłowska, Anna Piszcz ; autorzy Maciej Bernatt, Krzysztof Jaroszyński, Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Król-Bogomilska, Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Monika Namysłowska, Stanisław Piątek, Anna Piszcz, Marek Sachajko, Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / redaktor Janusz Szwaja ; autorzy Andrzej Jakubecki, Marian Kępiński, Marek Mozgawa, Maria Poźniak-Niedzielska, Ryszard Skubisz, Stanisław Sołtysiński, Tadeusz Skoczny, Janusz Szwaja, Irena Wiszniewska, Maciej Bernatt, Edyta Całka, Jarosław Dudzik, Szymon Gogulski, Katarzyna Jasińska, Jakub Kępiński, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Adrian Niewęgłowski. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo do rzetelnego procesu w sprawach ochrony konkurencji i regulacji rynku : na tle art. 6 EKPC / Maciej Bernatt. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
W sprawie kontrolii sądowej postępowania przed Prezesem UOKIK / Maciej Bernatt. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: On judicial control over proceedings before the President of the Office of Competition and Consumer Protection.
Kontrola sądowa nad interpretacją prawa dokonaną przez organy władzy wykonawczej : perspektywa amerykańska / Maciej Bernatt. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Judical review of statutory interpretation made by executive authorities : US perspective.
Konstytucyjne aspekty sądowej kontroli działalności administracji : między efektywnością a powściągliwością / Maciej Bernatt. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Constitutional aspects of judical review of administrative action : between efficiency and deference.
Koncepcja powściągliwości sądowej w prawie ochrony konkurencji / Maciej Bernatt. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Concept of judical deference in competition law.

Powered by Koha