Your search returned 100 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przedawnienie i ściganie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w systemie prawa RFN : materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 28.IV.1980 r. / [red. Jan Barcz, Przemysław Maćkowiak] ; Instytut Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-037136] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012460] (1).
Koncepcja "wyrzeczenia się siły" rządu SPD/FDP i jej rola w procesie normalizacji PRL-RFN w latach 70-ych / Jan Barcz ; Ministerstwo Sprawiedliwości. Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : MS, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-027756] (1).
Historyczne, polityczne i prawne aspekty tez RFN o niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Cz. 1 / pod red. Jana Barcza ; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej. Publisher: Warszawa : Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-028423] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070039] (1).
Głowne problemy prawne normalizacji stosunków PRL - RFN : materiały z konferencji naukowej 26-27.II.1979 r. Warszawa - Popowo / [pod red. Jana Barcza et al.] ; Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-012159] (1).
Stosunki rentowe PRL - RFN : zagadnienia artykułu 16 umowy z 1975 roku : [wybór dokumentów] / wstęp, wybór i oprac. Jan Barcz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1986. Other title: Stosunki rentowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Republiki Federalnej Niemiec.Availability: Copies available for loan: [M-028411] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070363] (1).
Umowy kulturalne Republiki Federalnej Niemiec : problemy konstytucyjnoprawne i międzynarodowoprawne / Jan Barcz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-022291] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068717] (1).
Historyczne, polityczne i prawne aspekty tez RFN o niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Część 2 : wybór dokumentów / pod red. Jana Barcza. Publisher: Warszawa : Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-011224] (1).
Austria w Unii Europejskiej : problemy prawne w procesie akcesyjnym / Jan Barcz. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-109806] (1).
Traktat akcesyjny : traktaty stanowiące podstawę Unii, prawo polskie - dokumenty / wstęp, wybór i oprac. dokumentów Jan Barcz i Arkadiusz Michoński. Publisher: Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083579] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039400] (1).
Traktat o Unii Europejskiej : (wersja skonsolidowana) = Treaty on European Union : (consolidated version) / wprow. i przekł. Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych, 2000. Other title: Treaty on European Union.Availability: Copies available for loan: [M-092918] (5).
  Copies available for hold on place: [M-039399] (1).
Jednolity Akt Europejski : zagadnienia prawne i instytucjonalne / Jan Barcz, Andrzej Koliński. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych : Format-AB, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-030361] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039406] (1).
Udział Polski w konferencji "2+4" : aspekty prawne i proceduralne / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-083551] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089078] (1).
Opcja integracyjna konstytucji RFN : wybrane problemy interpretacji artykułu 24 Ust. 1 UZ RFN / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-028506] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012166] (1).
Negotiations on Poland's Accession to the European Union : selected issues : collection of materials from the conference organized by the Foreign Ministry's Department of the European Union and Accession Negotiations and the European Law Department of the Socio-Economic College of the Warsaw School of Economics, Warsaw, 8 November 2001 / ed. by Jan Barcz, Arkadiusz Michoński ; [transl. Edward Rothert]. Publisher: Warsaw : Ministry of Foreign Affairs, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083527] (3).
  Copies available for hold on place: [M-039415] (1).
Prawo Unii Europejskiej. [T. 1], Zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zespół aut.: Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-004645] (10).
Prawo Unii Europejskiej. [T. 2], Prawo materialne i polityki / pod red. Jana Barcza ; zespół aut.: Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. Other title: Prawo materialne i polityki.Availability: Copies available for loan: [M-075837] (3).
Zapewnienie skuteczności prawu Unii Europejskiej w prawie polskim : wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej / wytyczne zostały sporządzone na podst. ekspertyzy prof. Jana Barcza ; przy współprac. prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz oraz zaakceptowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Rządowe Centrum Legislacji. Publisher: Warszawa : UKIE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086647] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065814] (1).
System prawny RFN wobec norm prawa międzynarodowego : doktryna i praktyka konstytucyjna / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. Other title: System prawny Republiki Federalnej Niemiec wobec norm prawa międzynarodowego : doktryna i praktyka konstytucyjna.Availability: Copies available for loan: [M-007712] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Przyszły Traktat konstytucyjny : zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE = The future constitutional Treaty : legal, political, institutional aspects and decision-making process in the EU / red. nauk. Jan Barcz ; zespół aut. Jan Barcz [et al. ; Katedra Prawa Europejskiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Other title: Future constitutional Treaty.Availability: Copies available for loan: [M-097425] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109866] (1).
Etyka dyplomacji / [Jan Barcz et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-023871] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083843] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : zakres pożądanych zmian / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086322] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Dylematy polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec : 1982-1985 / Witold M. Góralski, Jan Barcz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-022284] (1).
Stosunki rentowe PRL - RFN a orzecznictwo Federalnego Trybunału Socjalnego : materiały z konferencji naukowej 2.X.1979 r. (Warszawa - Popowo) / [pod red. Jana Barcza, Przemysława Maćkowiaka] ; Instytut Badania Prawa Sądowego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-080614] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028440] (1).
Odszkodowania w Bundestagu dla ofiar faszyzmu (1985-1987) : praca zbiorowa / pod red. Jana Barcza ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-028434] (1).
Między konstytucją a ponadnarodowością : opcja integracyjna konstytucji RFN / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Format-AB" : na zlec. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-074796] (1).
Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy / pod red. Jana Barcza i Arkadiusza Michońskiego. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092912] (2).
  Copies available for hold on place: [M-075992] (1).
Rzecz o przyszłości Europy / Jan Barcz, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Łukaszewski, Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Strumiłło, Hanna Suchocka, Piotr Winczorek, Józef Życiński. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Unii Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092332] (5).
  Copies available for hold on place: [M-077391] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut.: Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-001828] (2).

Powered by Koha