Your search returned 60 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych / Renata Babińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Sacrum i profanum : religia i polityka na świecie / Pippa Norris, Ronald Inglehart ; tł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym / Ralf Dahrendorf ; tł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2008. Other title: Class and class conflict in industrial society.Availability: Copies available for hold on place: [M-101544] (1).
Świadczenia rodzinne : komentarz / Renata Babińska-Górecka, Monika Lewandowicz-Machnikowska. Edition: Stan prawny: 31 sierpnia 2010 r.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-109483] (1).
Sekularyzacja : trzy poziomy analizy / Karel Dobbelaere ; przeł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Socjologia religii / Grace Davie ; przeł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Pomoc społeczna : wsparcie socjalne / [redaktor merytoryczny: Iwona Sierpowska ; autorzy: Renata Babińska-Górecka, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Stanisław Nitecki, Anna Nowicka-Skóra, Iwona Sierpowska, Sylwia Spurek, Magdalena Wilczek-Karczewska]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Meritum : pomoc społeczna : wsparcie socjalne.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
English exam practice : próbne egzaminy z języka angielskiego dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Anna Firek, Anna Sosenko, Renata Babińska, Agnieszka Kościńska, Katarzyna Skalska-Nowak ; redakcja Agnieszka M. Sendur. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. Availability: Copies available for reference: [P] (11).
  Checked out (1).
Emerytury i renty przyznawane w drodze majątku / Renata Babińska-Górecka. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Wspieranie rodziny / Stanisław Nitecki. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Ochrona dziecka i rodziny : zagadnienia ogólne / Stanisław Nitecki. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Proceduralne aspekty przyznania, wypłaty i zwrotu dodatków mieszkaniowych / Monika Lewandowicz-Machnikowska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Wysokość dodatku [mieszkaniowego] / Monika Lewandowicz-Machnikowska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Przesłanki nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego / Monika Lewandowicz-Machnikowska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych / Magdalena Wilczek-Karczewska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Świadczenie nienależnie pobrane oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego / Magdalena Wilczek-Karczewska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego / Magdalena Wilczek-Karczewska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Istota i przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego / Magdalena Wilczek-Karczewska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Postępowanie w sprawach o świadczenia wychowawcze / Anna Nowicka-Skóra. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka / Anna Nowicka-Skóra. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego / Anna Nowicka-Skóra. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego / Anna Nowicka-Skóra. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Świadczenie nienależnie pobrane / Renata Babińska-Górecka. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz weryfikacji decyzji ostatecznej / Renata Babińska-Górecka. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych (socjalnego wsparcia) / Renata Babińska-Górecka. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Świadczenia opiekuńcze / Renata Babińska-Górecka. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Świadczenie rodzicielskie / Monika Lewandowicz-Machnikowska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie uchwały rady gminy / Monika Lewandowicz-Machnikowska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego / Monika Lewandowicz-Machnikowska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Ogólne warunki nabycia prawa do świadczeń rodzinnych / Monika Lewandowicz-Machnikowska. Source: Babińska-Górecka, Renata. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne Warszawa : Wolters Kluwer, 2016

Powered by Koha