Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2004 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046705] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości / Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 20 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zarys legislacji administracyjnej : uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej / Tomasz Bąkowski, Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Prawotwórstwo sądów administracyjnych / redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Tomasz Bąkowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa / [aut.] Tomasz Bąkowski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ustawa o związkach metropolitalnych : komentarz / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski ; [autorzy] Tomasz Bąkowski, Rafał Gajewski, Jakub Szlachetko, Karol Ważny. Edition: Stan prawny na 15 maja 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102766] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Realizacja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości / Tomasz Bąkowski. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
O aktualności prawa miejscowego samorządu terytorialnego / Tomasz Bąkowski, Marcin Brzeski. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Milczenie organów gminy w sprawach ładu przestrzennego / Tomasz Bąkowski. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Silence of the municipal authorities on spatial governance.

Powered by Koha