Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy : statuty, wzory uchwał, orzecznictwo / Monika Augustyniak, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Jednostki pomocnicze gminy / Monika Augustyniak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Organizacja i funkcjonowanie rady gminy / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nadzór nad samorządem terytorialnyma granice jego samodzielności / Monika Augustyniak. Source: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : KSW im. AFM, 2001-
Status prawny radnego jednostki pomocniczej gminy / Monika Augustyniak. Source: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : KSW im. AFM, 2001-
Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych gminy / Monika Aaugustyniak. Source: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : KSW im. AFM, 2001-
Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego : wzory pism i dokumentów, schematy działań / Monika Augustyniak, Tomasz Moll. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; [autorstwo poszczególnych komentarzy: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbicka, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; [autorzy]: Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmasiak, Piotr Adam Tusiński, Paweł Marek Woroniecki, Marian Zdyb, Agnieszka Żywicka. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105190] (10).
  Checked out (4).
Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania : wzory i schematy działań / Monika Augustyniak, Agata Barczewska-Dziobek, Jarosław Czerw, Grzegorz Maroń, Anna Wójtowicz-Dawid. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego : praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 15 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej w komisjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - wnioski i postulaty / Monika Augustyniak. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Fundusz sołecki - nowy instrument gospodarki finansowej w sołectwie / Monika Augustyniak. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-
Uczestnik partycypacji społecznej w gminie - bilans zysków i strat / Tomasz Moll. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Participants in social involvement in the commune - profit and loss balance.
Crisis management in the commune / Monika Augustyniak. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Zarządzanie kryzysowe w gminie.
The committees in district councils in Poland and France / Monika Augustyniak. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Komisje w radzie powiatu w Polsce i we Francji.
Caractère illusoire des droits des citoyens dans l'espace public d'après l'exemple du conseil municipal des seniors et du budget participatif / Monika Augustyniak. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Pozorność praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na przykładzie gminnej rady seniorów oraz budżetu partycypacyjnego.
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji : studium administracyjnoprawne na tle porównawczym / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj. Edition: 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Jednostki pomocnicze gminy jako forma realizacji zasady subsydiarności - doświadczenia polskie i francuskie / Monika Augustyniak. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
The authorities of the commune in Poland and France. Conclusions and postulates / Monika Augustyniak. Source: Studia Prawnicze : rozprawy i materiały Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2005-Other title: Streszczenie w języku polskim.Online Access: Click here to access online
Kontrola i nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych / Monika Augustyniak. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Mecenas Jan Widacki / Monika Augustyniak. Source: W poszukiwaniu prawdy : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu Kraków : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego : zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism / redakcja Bogdan Dolnicki ; Monika Augustyniak, Adrian Faruga, Roman Marchaj, Bogusław Przywora. Edition: Stan prawny na 7 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wybory samorządowe 2018 : zagadnienia praktyczne i schematy działań / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 7 maja 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory samorządowe : komentarz / Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski. Edition: Stan prawny na 1 września 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Kamil Sikora, Jerzy Stelmasiak, Piotr Adam Tusiński, Paweł Marek Woroniecki, Marian Zdyb, Agnieszka Żywicka. Edition: Wydanie 2. Stan prawny na 10 stycznia 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-114448] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (6).

Powered by Koha