Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Potrzeby kulturalno-oświatowe : (w świetle badań sondażowych na terenie Małopolski) / Tadeusz Aleksander. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1985. Other title: Quibus opus sit ad mores, cultum eruditionemque promovendam in terris Poloniae Minoris ex opinione civium earundem terrarum.Availability: Copies available for loan: [M-012848] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008871] (1).
Pozaszkolna edukacja ogólnokształcąca dorosłych : (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) / Tadeusz Aleksander. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Eruditio extrascholaris adultorum qualis sit, qualis fuerit qualisque sit futura.Availability: Copies available for hold on place: [M-013332] (1).
Andragogiczne problemy współczesności / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1999. Other title: Quaestiones andragogicae hodiernae.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Między Niemnem a Dźwiną : ziemia wileńska i nowogrodzka / Tadeusz Łopalewski ; przedm. napisał Aleksander Prystor. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe. Oddział, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-027280] (1).
  Copies available for hold on place: [M-025664] (1).
Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Andragogika : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Tadeusz Aleksander. Publisher: Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046891] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069506] (1).
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.). Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-104647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Lists:
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.). Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Lists:
Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra i Doroty Barwińskiej ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki. Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki]. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Andragogika : podręcznik akademicki / Tadeusz Aleksander. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Radom ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-089981] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Terapia kulturowa i edukacyjna wobec choroby / Tadeusz Aleksander. Source: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : KSW im. AFM, 2001-
Życie i działalność Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Tadeusz Aleksander. Source: Andrzej Frycz Modrzewski : współczesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej : praca zbiorowa Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003
Podmiotowość słuchacza uczącego się w szkole dla dorosłych (wybrane zagadnienia) / Tadeusz Aleksander. Source: Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. T. 1 Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Kształcenie pedagogiczne rodziców / Tadeusz Aleksander. Source: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004Other title: Wybrame problemy szczegółowe.
Etapy i uwarunkowania całożyciowego uczenia się / Tadeusz Aleksander. Source: Proces uczenia się przez całe życie : aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012
Piątek, którego nie było : pamięci Tadeusza Różewicza (1921-2014) : wspominają / Jacek Łukasiewicz, Józef Kelera, Mariusz Hermansdorfer, Janusz Degler. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Choroby zakaźne i pasożytnicze / redakcja naukowa Zdzisław Dziubek ; [autorzy Ewa Duszczyk, Zdzisław Dziubek, Aleksander M. Garlicki, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz, Jerzy Janeczko, Jacek Juszczyk, Piotr Kajfasz, Brygida Knysz, Andrzej Kotłowski, Jan Kuydowicz, Paweł. P. Liberski, Wiesław Magdzik, Maria Olszyńska-Krowicka, Janusz Ślusarczyk, Andrzej Zieliński]. Edition: Wydanie IV uaktualnione i rozszerzone - 5 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-111551] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.9] (1).
Lists:
Funkcjonowanie studiów podyplomowych w warunkach zmiennej społeczności = Functioning of postgraduate studies in variable society / Tadeusz Aleksander. Source: Kultura - Przemiany - Edukacja = Culture - Changes - Education Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013-Source: Myśl o wychowaniu : teorie i zastosowania edukacyjne = The thought about upbringing : theories and educational use Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017Other title: Functioning of postgraduate studies in variable society.
Problemy globalnej edukacji dorosłych 21 wieku : (w świetle "Globalnego raportu o uczeniu się i edukacji dorosłych" 6 Międzynarodowej Konferencji Oświaty Dorosłych w Belem) = Problems of adults global education in 21 century / Tadeusz Aleksander. Source: Kultura - Przemiany - Edukacja = Culture - Changes - Education Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013-Source: Myśl o wychowaniu : teorie i zastosowania edukacyjne = The though [!] about upbringing : theories and educational use Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013Other title: Problems of adults global education in 21 century | Globalny raport o uczeniu się i edukacji dorosłych.
Z wczesnej korespondencji Piotra Chmielowskiego (1869-1871) / Tadeusz Żabski. Source: Ze Skarbca Kultury : biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wrocław : Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1951-1991

Powered by Koha