Your search returned 64 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży / pod red. Ołeny Boczarowej i Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Pedagogìčna ta suspìl'na pìdtrimka obdarovanih dìtej i molodì.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-065048] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Manipulacja : pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 1, Interdyscyplinarne aspekty manipulacji / pod red. Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Interdyscyplinarne aspekty manipulacji.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-065776] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.6] (1).
  Checked out (1).
Manipulacja : pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 2, Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja / pd red. Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108081] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.6] (1).
  Checked out (1).
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096000] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (1).
Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111974] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064578] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Proces uczenia się przez całe życie : aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich / red. nauk. Joanna Aksman, Stanisław Nieciuński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115094] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.013.83] (1).
Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2 / pod red. Ołeny Boczarowej i Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Other title: Pedagogìčna ta suspìl'na pìdtrimka obdarovanih dìtej i molodì..Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111971] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090657] (8).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
  Checked out (1).
Nauka, sztuka, edukacja : innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie / red. nauk. Joanna Aksman ; [tł. Zofia Cieślak]. Publisher: Kraków : Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [MW-000257] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka / red. nauk. Joanna Aksman i Stanisław Nieciuński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111973] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Kompetencje - kształcenie - ewaluacja : w poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych = Competence - education - evaluation : in search of innovative models for the development and the evaluation of young students' skills / Joanna Aksman, Alena Doušková, Jolanta Gabzdyl i inni ; [tłumaczenie na język angielski: Szymon Domański]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Other title: W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych | Competence - education - evaluation : in search of innovative models for the development and the evaluation of young students' skills.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096824] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
Wprowadzenie / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Source: Aksman, Joanna Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
Trafność KNIIŚ / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Source: Aksman, Joanna Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
Rzetelność KNIIŚ / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Source: Aksman, Joanna Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
Opis kwestionariusza i historia jego powstania / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Source: Aksman, Joanna Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
Normalizacja / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Source: Aksman, Joanna Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
Zakończenie - zastosowanie KNIIŚ / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Source: Aksman, Joanna Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
Stosowanie KNIIŚ / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Source: Aksman, Joanna Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
Programy paleo- i neotelewizji a rola nauczyciela w telewizyjnym odbiorze sztuki przez dziecko / Joanna Aksman. Source: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009
Konferencja podsumowująca projekt "Nauka - Sztuka - Edukacja" / Joanna Aksman. Source: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków : KSW im. AFM, 2001-
Wpływ, perswazja, propaganda, manipulacja : próba uporządkowania pojęć / Joanna Aksman. Source: Manipulacja : pedagogiczno-społeczne aspekty. Cz. 1, Interdyscyplinarne aspekty manipulacji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010
Znaczenie pedagogii we współczesnym kształceniu nauczycieli edukacji medialnej / Joanna Aksman. Source: Dylematy współczesnego wychowania i edukacji Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Diagnoza wybranych aspektów kompetencji medialnych współczesnych studentów pedagogiki / Joanna Aksman. Source: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012
The innovative capacity in carring out the process of aesthetic education through television programmes 9 results of an experimental study / Joanna Aksman. Source: Poland, Slovenia, the World : challenges of present-day education Kraków : Krakow Society for Education - AFM Publishing House : commiss. by Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2009
Cele i działania podejmowane w ramach projektu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Rezultaty i produkty projektu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Struktura modelu Nauka-Sztuka-Edukacja / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Recenzje modedu Nauka-Szkoła-Edukacja / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
Informacje ogólne / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Source: Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013

Powered by Koha