Your search returned 118 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych / Kuba Jałoszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON. Wydział Wydawniczy, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Ewolucja polskiej myśli obronno-ekonomicznej w latach 1976-2000 : od ekonomiki wojennej przez ekonomikę obrony do ekonomiki bezpieczeństwa / Janusz Płaczek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : AON, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-114804] (1).
Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac.: Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066475] (11).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Europejskie prawo pokoju i bezpieczeństwa : materiały i komentarze / Leonard Łukaszuk, Andrzej Skowroński ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099197] (1).
Operacja "Iracka Wolność" : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej / [red. nauk. Michał Krauze]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-076673] (4).
  Copies available for hold on place: [M-114849] (1).
Aspekty militarne i niemilitarne zagrożeń środowiskowych / Stanisław Śladkowski, Zbigniew Mazurek ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051719] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114851] (1).
Geografia bezpieczeństwa / Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051714] (5).
  Copies available for hold on place: [M-099199] (1).
Trudna stabilizacja : doświadczenia i wnioski z sojuszniczego współdziałania pierwszej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach pokojowych w Iraku : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej / [red. nauk. Jerzy Gotowała ; zespół red. Anna Doraczyńska et al.]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076593] (5).
  Copies available for hold on place: [M-114853] (1).
Broń masowego rażenia orężem terroryzmu / Jacek Pawłowski. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076592] (7).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Irak 2004 ku normalności : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej / [red. nauk. Jerzy Gotowała]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Other title: Irak dwa tysiące cztery ku normalności.Availability: Copies available for loan: [M-086564] (3).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / pod red. naukową Tadeusza Jemioły, Kazimierza Malaka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-051742] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
NATO i bezpośrednie otoczenie Polski w liczbach (1990-2000) / Sylwester Tomasz Kurek ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Ekonomii i Logistyki. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-025509] (3).
  Copies available for reference: [CZ 0] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania / wyboru dokonali Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051725] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Europa - kontynent ryzyka? : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie / red. Martin Bożek, Marek Troszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051720] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego / Jacek Barcik. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051733] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109761] (1).
Afganistan - militarny i pozamilitarny wymiar stabilizacji : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 12 kwietnia 2007 roku / [zespół red.: Anna Doraczyńska et al.]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-061938] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Militarne operacje informacyjne / Ryszard Szpyra ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051709] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Terroryzm antyizraelski : przedsięwzięcia kontrterrorystyczne w Izraelu / Kuba Jałoszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON. Wydział Wydawniczy, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053629] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Żandarmeria Wojskowa : komponent Sił Zbrojnych RP / Bogusław Pacek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053635] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114800] (1).
Operacje reagowania kryzysowego / Bogdan Panek. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057702] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Wojska lądowe jako rodzaj sił zbrojnych : studium operacyjne dla słuchaczy SOS / Jerzy Zieliński ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053639] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 października 2005 roku / [red. nauk. Jerzy Gotowała ; tł. na jęz. ang. Jolanta Olpińska, Piotr Gawliczek ; Akademia Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076554] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne : formy przeciwdziałania / Piotr Gawliczek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053627] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Socjologiczna analiza profesjonalizacji wybranych armii NATO i Wojska Polskiego / Włodzimierz Chojnacki ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076584] (4).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych / Andrzej Jóźwiak, Czesław Marcinkowski. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076546] (3).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku / Andrzej Dawidczyk ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Strategii. Publisher: Warszawa : AON, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076567] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Siły wielonarodowe do misji pokojowych / Czesław Kącki. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085157] (4).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Zagrożenia asymetryczne / Piotr Gawliczek, Jacek Pawłowski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-076677] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Zgrupowania taktyczne wojsk lądowych w operacjach wsparcia pokoju / pod red. nauk. Andrzeja Bujaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON-Wydział Wydawniczy, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076562] (4).
  Copies available for hold on place: [M-114787] (1).
Lists:
Wczesne ostrzeganie i zapobieganie konfliktom zbrojnym w strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństa i Prawa Międzynarodowego ; [oprac. i red.: Ciupiński Andrzej, Białoskórski Robert]. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, [dr. 2008?]. Availability: Copies available for loan: [M-076558] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088963] (1).
Lists:

Powered by Koha