Your search returned 81 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Lenino-Warszawa-Berlin : wojenne dzieje I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki / Kazimierz Sobczak ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego. Edition: Wyd. 1, drugi rzut.Publisher: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-088553] (1).
Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 1912-1918 / Mirosław Frančić. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1983. Availability: Copies available for loan: [M-054114] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039699] (1).
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. MON, 1952-1990. Availability: Copies available for hold on place: [CA-102] (4).
Gorejący płomień : Feliks Dzierżyński 1817-1926 / Janusz Teleszyński ; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-032695] (1).
Armia Ludowa : działalność bojowa 1944-1945 / Mieczysław Wieczorek ; [Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego]. Publisher: Warszawa : Wydaw. MON, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-076303] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035398] (1).
Studia i Materiały do Historii Wojskowości / Biuro Historyczne Wojska Polskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo MON, 1958-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-481] (6).
Nauka wojenna : podstawowe problemy systematyki / Andrzej Madejski ; Akademia Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-000676] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043766] (1).
Dzieje Pułku Biełgorodzkiego : 1 Polskiego Pułku Rewolucyjnego w Rosji / Aleksander Zatorski ; [Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960. Availability: Copies available for hold on place: [M-001218] (1).
Z historii tamtych lat : Ludowe Wojsko Polskie w akcjach społeczno-politycznych 1944-1975 / [red. Maria Przeczek] ; Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-002468] (1).
Armia Ludowa : powstanie i organizacja 1944-1945 / Mieczysław Wieczorek ; Wojskowy Instytut Historyczny im. W. Wasilewskiej, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. Other title: Armia Ludowa 1944-1945.Availability: Copies available for hold on place: [M-075454] (1).
NATO i bezpośrednie otoczenie Polski w liczbach (1990-2000) / Sylwester Tomasz Kurek ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Ekonomii i Logistyki. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-025509] (3).
  Copies available for reference: [CZ 0] (1).
Wojska lądowe jako rodzaj sił zbrojnych : studium operacyjne dla słuchaczy SOS / Jerzy Zieliński ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053639] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Stanowiska dowodzenia w wojskach lądowych / Józef Władysław Michniak ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057728] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Dowodzenie i łączność / Józef Michniak. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057704] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Dowództwa i stanowiska dowodzenia : organizacja, rozmieszczanie i przemieszczanie : studium tematu / Jarosław Wołejszo ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Dowodzenia. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2009. Other title: Organizacja, rozmieszczanie i przemieszczanie.Availability: Copies available for loan: [M-057698] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114790] (1).
Z dziejów wychowania wojskowego w Polsce : praca zespołowa. T. 2, W latach 1939-1945 / pod redakcją Stanisława Rutkowskiego ; Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-087030] (1).
Zarys ekonomiki bezpieczeństwa : praca zbiorowa / pod kier. Janusza Płaczka ; [zespół aut. Sławomir Bartosiewicz et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066583] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Logistyka w sytuacjach kryzysowych / Eugeniusz Nowak ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-118438] (12).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Akademia marzeń / Bronisław Hynowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-082672] (1).
Nowoczesne technologie w logistyce / Jerzy Kuck ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090870] (10).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu / Bogusław Pacek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Stanisław Kowalkowski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo państwa : władza, polityka, strategia / Jarosław Gryz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo militarne państwa / Ryszard Szpyra ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo AON, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa / Michał Huzarski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa / Andrzej Glen ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo narodowe RP : podstawowe kategorie, uwarunkowania, system / Waldemar Kitler ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099165] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).

Powered by Koha