Your search returned 184 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Lenino-Warszawa-Berlin : wojenne dzieje I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki / Kazimierz Sobczak ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego. Edition: Wyd. 1, drugi rzut.Publisher: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-088553] (1).
Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych / Kuba Jałoszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON. Wydział Wydawniczy, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Ewolucja polskiej myśli obronno-ekonomicznej w latach 1976-2000 : od ekonomiki wojennej przez ekonomikę obrony do ekonomiki bezpieczeństwa / Janusz Płaczek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : AON, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-114804] (1).
Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 1912-1918 / Mirosław Frančić. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1983. Availability: Copies available for loan: [M-054114] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039699] (1).
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. MON, 1952-1990. Availability: Copies available for hold on place: [CA-102] (4).
Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac.: Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066475] (11).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Gorejący płomień : Feliks Dzierżyński 1817-1926 / Janusz Teleszyński ; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-032695] (1).
Armia Ludowa : działalność bojowa 1944-1945 / Mieczysław Wieczorek ; [Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego]. Publisher: Warszawa : Wydaw. MON, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-076303] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035398] (1).
Europejskie prawo pokoju i bezpieczeństwa : materiały i komentarze / Leonard Łukaszuk, Andrzej Skowroński ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099197] (1).
Studia i Materiały do Historii Wojskowości / Biuro Historyczne Wojska Polskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo MON, 1958-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-481] (6).
Nauka wojenna : podstawowe problemy systematyki / Andrzej Madejski ; Akademia Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-000676] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043766] (1).
Operacja "Iracka Wolność" : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej / [red. nauk. Michał Krauze]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-076673] (4).
  Copies available for hold on place: [M-114849] (1).
Dzieje Pułku Biełgorodzkiego : 1 Polskiego Pułku Rewolucyjnego w Rosji / Aleksander Zatorski ; [Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960. Availability: Copies available for hold on place: [M-001218] (1).
Z historii tamtych lat : Ludowe Wojsko Polskie w akcjach społeczno-politycznych 1944-1975 / [red. Maria Przeczek] ; Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-002468] (1).
Armia Ludowa : powstanie i organizacja 1944-1945 / Mieczysław Wieczorek ; Wojskowy Instytut Historyczny im. W. Wasilewskiej, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. Other title: Armia Ludowa 1944-1945.Availability: Copies available for hold on place: [M-075454] (1).
Aspekty militarne i niemilitarne zagrożeń środowiskowych / Stanisław Śladkowski, Zbigniew Mazurek ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051719] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114851] (1).
Geografia bezpieczeństwa / Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051714] (5).
  Copies available for hold on place: [M-099199] (1).
Trudna stabilizacja : doświadczenia i wnioski z sojuszniczego współdziałania pierwszej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach pokojowych w Iraku : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej / [red. nauk. Jerzy Gotowała ; zespół red. Anna Doraczyńska et al.]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076593] (5).
  Copies available for hold on place: [M-114853] (1).
Lists:
NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego : materiały do studiowania / wyb. dok.: Henryk Binkowski, Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051737] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Broń masowego rażenia orężem terroryzmu / Jacek Pawłowski. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076592] (7).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Irak 2004 ku normalności : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej / [red. nauk. Jerzy Gotowała]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Other title: Irak dwa tysiące cztery ku normalności.Availability: Copies available for loan: [M-086564] (3).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / pod red. naukową Tadeusza Jemioły, Kazimierza Malaka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-051742] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
NATO i bezpośrednie otoczenie Polski w liczbach (1990-2000) / Sylwester Tomasz Kurek ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Ekonomii i Logistyki. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-025509] (3).
  Copies available for reference: [CZ 0] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania / wyboru dokonali Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051725] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Europa - kontynent ryzyka? : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie / red. Martin Bożek, Marek Troszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051720] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego / Jacek Barcik. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051733] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109761] (1).
Afganistan - militarny i pozamilitarny wymiar stabilizacji : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 12 kwietnia 2007 roku / [zespół red.: Anna Doraczyńska et al.]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-061938] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Militarne operacje informacyjne / Ryszard Szpyra ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051709] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Terroryzm antyizraelski : przedsięwzięcia kontrterrorystyczne w Izraelu / Kuba Jałoszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON. Wydział Wydawniczy, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053629] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Lists:
Żandarmeria Wojskowa : komponent Sił Zbrojnych RP / Bogusław Pacek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053635] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114800] (1).

Powered by Koha